Kan bli nødt til å vente fem nye år på friskmelding

En friskmelding av Vefsna kan bli utsatt til 2023. Det er fem år seinere enn det som først var planen.

Vefsna-vassdraget, med sideelver og innsjøer, ble sist rotenonbehandla i 2012. Da ble all fisk i elver og innsjøer tatt livet av.

Nå venter fiskeforvalter i Vesfna-regionen,Thomas Bjørnå på et svar fra et nasjonalt ekspertutvalg. De skal i løpet av de neste månedene ta stilling til om vassdraget skal friskmeldes etter det som opprinnelig var planen, altså i 2018.

Vi går rundt og venter på hvordan friskmeldingsstrategien blir i regionen. Normalt er det en hel region som friskmeldes og ikke bare et enkelt vassdrag, men vi har en spesiell situasjon i innsjøene her. Vi har ingen fisk som vi kan fortelle oss om de er friskmeldte eller ei, sier Bjørnå.

Gyrodactilus Salaris

– Må vente på ytemoden fisk

I 1978 ble Vefsna infisert av lakselusparasitten Gyrodactilus Salaris. I 2012 og 2013 ble vassdraget behandlet.

Bjørnå mener 2023 er et mer realistisk mål enn 2018.

– I forhold til størrelsen på innsjøene og vassdragene er det altfor lite fisk. Får å klare og oppdage parasitten må man ha ytemoden fisk, men det får man ikke før om tre eller fire år. Det innebærer at slik det er nå må vi vente til 2018, og deretter begynne en periode med fisking fra innsjøene for å teste de ytemodne fiskene, forteller Bjørnå til NRK.

Tar lenger tid

Hva betyr dette for dere og Vefsn kommune?

– For oss betyr det at vi får en helt annen tidsspenn på det vi jobber med nå, og med tanke på næringsutviklinga her tar det mye lenger tid før vi kan begynne og utvikle potensialet i vassdragene her.

Med sine 16 mil er Vefsna en av de viktigste lakseelvene i Norge – med historiske fangster på opp mot 20 tonn i løpet av en sommer. Det var rike briter på 1800-tallet som gjorde Vefsna kjent. På 1960-tallet kjøpte Volvo-konsernet opp fiskerettighetene, og nøt godt av de rike fiskeforekomstene. Men lakseparasitten gyro satte en stopper for eventyret.