– Kan åpne Lofoten for oljeboring innen ett år

Hvis ikke KrF og Venstre når fram med sine miljøkrav, kan det bli oljeboring i Lofoten allerede neste høst. Bakgrunnen for det som kan bli en ekspressrask åpning er to snart tjue år gamle dokumenter.

Fjellet Staven på Røst.

KAN ÅPNES I 'EKSPRESSFART': Området som kan åpnes for oljeboring innen kort tid ligger vest for Røst og dekker nær 10.000 kvadratkilometer.

Foto: Halvard Jakobsen, Picasa 2.0 / NRK

Mens store deler av havområdene i Lofoten, Vesterålen og Senja må gjennom en konsekvensutredning for å kunne åpnes for oljeboring, er det andre omstridte områder i Lofoten som kan åpnes langt kjappere.

– Allerede innen ett års tid kan det foregå oljeboring i Lofoten, sier sosiologiprofessor ved Universitet i Nordland, Allan Sande, som også har skrevet boka «Slaget om Lofoten».

Fikk utvinningstillatelse for nesten 20 år siden

Allan Sande

LIGGER TIL RETTE FOR ÅPNING: - Det er lite som skal til for at deler av Lofoten skal bli åpnet, sier Allan Sande, som er professor ved Universitet i Nordland.

Foto: Roger Manndal, NRK

Sande peker på at Stortinget i 1994 ga to utvinningstillatelser til Statoil på feltet Nordland VI som ligger utenfor Røst.

Disse tillatelsene ble senere trukket midlertidig tilbake på grunn av miljøhensyn.

Men med et regjeringsskifte kan området igjen bli åpnet. Siden tillatelsene allerede er gitt, trenger oljeselskapet trolig kun en forurensningstillatelse for å kunne starte opp boringen, sier Sande.

– Er det sannsynlig at en slik forurensingstillatelse vil bli gitt?

– Det vet man ikke, men de siste årene har man gjort lovendringer som åpner for mer forurensning i Barentshavet. Derfor er det ganske sannsynlig, tror han.

Yrende fugleliv og aktiv fiskerinæring i området

Det aktuelle området ligger vest for Røst og dekker nær 10.000 kvadratkilometer.

Ettersom dette er et område med et yrende fugleliv, sårbare dyrearter og en aktiv fiskerinæring ble det i 1994 satt begrensninger på når om året oljeselskapene kan være aktive.

– Det er ikke lov å lete etter olje på den tiden året hvor det pågår hekking og lofotfiske. I praksis er det derfor bare noen måneder av året at lisensene gjelder, sier professoren.

(artikkelen fortsetter under)

Lundefugl

RIKT DYRELIV: På Røst og i områdene rundt øya bor det store sjøfuglkolonier. Blant annet holder den utrydningstruede lundefuglen til her.

Foto: Kjartan Trana/NRK

– Uholdbart å tørke støv av en så gammel tillatelse

For miljøorganisasjonen Bellona er ikke det nok.

– Å børste støv av konsekvensutredningen fra 1994 og bruke den som alibi og brekkstang for å åpne områdene i ekspressfart er uholdbart. Kunnskapen ligger på bordet og den fraråder en åpningsprosess på det sterkeste, uansett om den kommer om ett år eller gjennom en ny konsekvensutredning, sier Ingrid Skjoldvær, oljerådgiver i Bellona.

Bellona mener at det siden 1994 har blitt hentet inn kunnskap som viser at en oljeboring i området ikke er forsvarlig.

– Her finnes store sjøfuglkolonier og verdens største kaldtvannskorallrev som først ble kartlagt gjennom Maranoprosjektet og Revideringen av Forvaltningsplanen i 2011.

Men på tross av ny kunnskap har Teknisk Ukeblad tidligere skrevet at den nåværende Stoltenberg-regjeringen skal ha gjennomført juridiske vurderinger av spørsmålet, og konkludert med at det er fullt mulig å starte leteboring i området uten å gjennomføre nye utredninger.

(artikkelen fortsetter under)

Nordland seks, nordland sju og troms to

LANG KAMP: Kampen om områdene i Lofoten og Vesterålen har allerede pågått i 20 år. Her ser du de aktuelle feltene.

Foto: NRK

Ønsker oljenæringen velkommen

Direktør i LoVe Petro, Ørjan Robertsen ønsker oljenæringen velkommen og tror en åpning av feltet vil være positivt for regionen, så lenge det gjøres på en god måte.

– Vi trenger den aktiviteten og de arbeidsplassene oljenæringen gir.

Han sier det er viktig at det blir tatt hensyn til både dyreliv og fiskerinæringen hvis deler av Nordland VI åpnes i løpet av 2014.

– Oljemotstandere mener nyere forskning viser at dette er et alt for sårbart område?

– Det er selvsagt viktig at det tas hensyn til miljøet og fiskerinæringen. I løpet av de siste årene har det blitt hentet inn mye nyttig kunnskap. Det er viktig at den blir brukt til å sikre alle næringer på best mulig måte, det tror jeg også den vil.

Men leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Hilmar Olsen, tror ikke på sameksistens.

– Med dagens teknologi vil vi ikke være med på at det skal bores etter olje i disse havområdene. Her er det ikke rom for kompromisser. Det er mulig en utvinning vil gå bra, og da er det jo greit. Men det kan også gå galt, og hvor står vi da?, sier Olsen som nå setter sin lit til at Venstre og KrF klarer å hindre oljeboring i området.

Usikkert hvem som vinner oljekampen

KrF og Venstre har hele tiden frontet et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja som en av sine viktigste miljøsaker.

Det er derimot usikkert om det er noe de vil få gjennomslag for hos Høyre og Frp som ønsker seg en konsekvensutredning av det ettertraktede området.

Torsdag fortalte NRK.no at Venstre og KrF ikke skal ha fått noen garantier på at Lofoten og Vesterålen vil bli spart under en ny regjering.

Tørrfisk på Røst

RØST: Fiskerinæringen har en sterk posisjon i Lofoten. Her ser vi tørrfisk hengende på hjell på Røst. Direktør i LoVe Petro, Ørjan Robertsen ønsker at både fiskerinæringen og oljenæringen skal få plass i Lofoten.

Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009 / NRK