Hopp til innhold

Kalte parkeringsvakt «jævla soper» og «homo» – ble frikjent i retten

Flere reagerer på at Ofoten tingrett frikjente et par som gikk til verbalt angrep på en parkeringsvakt. Ordene «homo» og «soper» er ikke lenger negative ord i samfunnsdebatten, mente retten.

Eksteriørbilde av Ofoten tingrett i Narvik

BLE FRIFUNNET: En mann og en kvinne ble frifunnet av tingretten etter at de gikk til verbalt angrep på en parkeringsvakt og kalte han «jævla soper».

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– «Jævla soper» er innenfor det man må tåle, skriver Ofoten tingrett.

Tingretten i Nordland frifant i desember en mann og en kvinne som sto tiltalt for skremmende atferd og trusler mot en parkeringsvakt.

Skjellsordene falt da parkeringsvakten oppdaget parets bil parkert på et fortau i Narvik og skrev ut en bot for feilparkering.

Parkeringsbota falt ikke i god jord hos paret, som drev og flyttet møbler ut av et hus.

Ifølge tiltalen skal kvinnen ha blitt aggressiv og blant annet ropt «jævla soper».

Mannen skal truet parkeringsvakten med å «slå ham rett ned» og «knuse trynet hans» dersom han ikke flyttet seg.

Ble frifunnet

Paret ble anmeldt og senere tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 266, for skremmende eller plagsom atferd. Tiltalen gjelder også trusler etter straffelovens paragraf 263.

Mannen og kvinnen erkjente seg ikke skyldig da de møtte i Ofoten tingrett.

Begge har innrømmet at det oppsto munnhuggeri mellom dem og parkeringsvakten, men det de sa og gjorde ikke var av straffbar karakter.

Aktor la ned påstand om henholdsvis seks og 18 dagers fengsel for de to.

Men en enstemmig Ofoten tingrett frifant paret. Retten slår også fast at ord som «homo» og «soper» er ikke lenger er et negativt ord i samfunnsdebatten.

– Handler om kunnskap

Flere reagerer på rettsavgjørelsen i Ofoten tingrett.

Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) mener saken burde vært prøvd etter paragraf 185 om hatefulle ytringer

Almeland_Grunde

SKJELLSORD PROBLEMET: – Retten glemmer hvilken kontekst ordene er brukt i. Jeg som homofil stortingsrepresentant har ingen problemer med at folk omtaler meg som homo. Men grensen går når ordet brukes brukes som et skjellsord, sier Grunde Almeland.

Foto: PETER MYDSKE

– Da ville domstolen fått anledning til å drøfte ordbruken. Det hadde vært sunt for samfunnsdebatten. Denne saken handler også om kunnskap om hvordan ord oppfattes og treffer.

Hvordan bruken av ord utvikler seg over tid er noe samfunnet kan påvirke, tror Almeland.

– Vi som politikere kan påpeke når noen tråkker over en grense. Et lokalsamfunn kan også bidra med å si fra når slike holdninger oppstår.

Også foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) reagerer kraftig.

Til avisen Fremover, som først omtalte saken, sier leder Ingvild Endestad at frifinnelsen er urovekkende.

– Brukt som skjellsord

Det er ikke ordbruken i seg selv som er problemet.

– Problemet er at homo og soper uten tvil har vært brukt som skjellsord i denne konteksten, sier Endestad til NRK.

Hun reagerer spesielt på at tingretten henviser Det norske Akademis ordbok for å forklare ordet soper.

Ifølge Det norske Akademis ordbok er «soper» en «person som soper, feier (gulv) rent med kost e.l.». Å bli kalt for «soper» kan imidlertid også oppfattes som en betegnelse på «homo».

Ofoten tingrett

– Tingretten har til og med slått opp på ordet soper, men ikke forholdt seg til hele definisjonen. Homo er fortsatt er av de mest brukte skjellsordene i norske skolegårder, det burde også Ofoten tingrett forholde seg til.

Endestad mener tingretten med frifinnelsen sender ut uheldige signaler ut i samfunnet.

– For noen kan nok dette leses som en blankofullmakt til å kaste slike nedsettelser rundt seg. Å bruke skjellsord som er knyttet til hvem folk er, har negative konsekvenser både for den det rettes mot og for de som hører det.

Slik retten ser det, vil en uttalelse som «jævla soper» i en opphisset situasjon, som i vår sak, ha som formål å nedverdige fornærmede. Ytringen går likevel ikke «markert ut over slike ubehageligheter som alminnelig menneskelig samkvem regelmessig kan føre med seg»

Ofoten tingrett

Vil besøke tingretten

Endestad mener dommen i beste fall vitner om manglende forståelse for mangfold og sårbare grupper.

– Vi kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om hvordan man kan forstå mangfoldet blant oss og at tingretten kan møte alle på en like god måte.

Ingvild Endestad

REAGERER: Ingvild Endestad i FRI sier hun har blitt kontaktet av flere som reagerer på dommen i Ofoten tingrett.

Foto: Xenia Villafranca

I en kronikk på Forskning.no skriver professor Annette Myre Jørgensen om bruken av ord som jøde, muslim, hore eller homo i ungdomsmiljøer.

Hun mener det virkelige problemet er at de negative holdningene finnes i befolkningen ellers.

Venstrepolitikeren Grunde Almeland er langt på vei enig med professoren.

– De trenger ikke å mene at det er galt å være homofil. Men ved å bruke slike uttrykk er man med på å stigmatisere.

– Når voksne bruker slike ord opplever barn at det er greit å bruke det. Man glemmer alle de barn og unge som får bekreftet den frykten de har om at det er galt å være den de er.