Kaller entreprenører inn på teppet etter dødsulykke

Etter det tragiske dødsfallet hvor en niåring omkom under lek i ei usikret steinfylling, vil Brønnøy-ordføreren se på entreprenørenes rutiner.

Ordfører kaller inn entreprenører etter dødsulykke i Brønnøy

9-åring omkom av klemskader i steinfylling i Brønnøy

En ni år gammel gutt kom i klem og døde i denne steinfyllingen i Brønnøy.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

9-åring omkom av klemskader i steinfylling i Brønnøy
Foto: Ole-Christian Olsen / NRK
9-åring omkom av klemskader i steinfylling i Brønnøy

Ordføreren i Brønnøy vil kalle inn lokale entreprenører til møte for å gjennomgå blant annet regler for sikring av farlige fyllinger.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK
– Det er ikke bare kommunen som må være oppmerksom på farene slike steinbrudd kan utgjøre. Alle utbyggere, grunneiere og entreprenører må ha i bakhodet at det kan skje ulykker, sier Brønnøy-ordfører Johnny Hansen til NRK.no.

Det var tirsdag denne uka at en niårig gutt fra Molde som var på vinterferie i Brønnøysund fikk en stein over seg og døde mens han lekte i steinfyllinga på Salhus i Brønnøy.

I dag var ordførerne på Helgeland samlet til møte i Brønnøysund. Dødsulykken i Brønnøy sto ikke på dagsorden, men opptok likevel alle. Brønnøyordføreren ønsker nå større fokus på farene knyttet til usikrede steinfyllinger.

– Kanskje kan det tragiske som har skjedd i vår kommune gjøre at vi får et større fokus rundt denne problemstillingen, og dermed unngår at slike ulykker i framtiden. Jeg håper alle entreprenører vurdere sine sikringstiltak, sier han.

Får selv kritikk

Samtidig får kommunen selv får kritikk. I dag skrev NRK.no om en av Norges fremste eksperter på plan og bygningsloven, som mener Brønnøy kommune har sviktet sitt ansvar i å få sikret steinfyllingen der niåringen omkom.

– Det er kommunens oppgave å sørge for at grunneiere og entreprenører sikrer steinfyllinger. Når man i tillegg har fått flere henvendelser, må man ta affære, undersøke saken og gi eventuelle pålegg dersom man mener det er nødvendig, sier Tyrén til NRK.no.

Tyrén kan ikke se at det er noen grunn til å stramme inn regelverket etter den tragiske dødsulykken i Brønnøysund.

– Nei, lovverket er klart nok, både med hensyn til paragraf 28-2, som omhandler sikring i forbindelse med byggearbeid. Men også paragraf 28-5, som generelt sier at man skal sikre sin eiendom slik at ikke det oppstår farlige forhold.

Kaller inn entreprenørene

Ordfører i Brønnøy, Johnny Hansen

Tirsdagens dødsfall, der en ni år gammel gutt mistet livet etter å ha kommet i klem under en stein i Brønnøysund, gjør at Brønnøy-ordfører Johnny Hansen vil se på entreprenørenes rutiner.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Nå vil ordføreren i Brønnøy kalle inn lokale entreprenører til møte for å gjennomgå blant annet regler for sikring av farlige fyllinger.

– Vi må ta lærdom av det som har skjedd. Derfor sender ut et brev ut til samtlige entreprenører i kommunen, og ønsker et møte med dem om potensielle farlige fyllinger. Vi må se på hvordan vi opptrer når vi planerer boligtomter og andre tomter opp mot boligområder og næringsområder. Her må sikkerhet komme først, sier Brønnøy-ordføreren.