Justisministeren ber politiet ta ansvar på Værøy – ordføreren ikke imponert

Justisminister Per-Willy Amundsen mener politisituasjonen på Værøy er uakseptabel, og forventer at politimesteren rydder opp. Politiet lover strakstiltak, men ordføreren er ikke imponert.

Ordfører Dagfinn Arntsen på Værøy

Ordfører Dagfinn Arntsen på Værøy har blitt lovet strakstiltak av politiet i Nordland, men politiet kan ikke gå inn på hvilke tiltak som vil iverksettes.

Foto: Andreas Trygstad / NRK

– Det er politiets oppgave å sørge for lov og orden. Derfor legger jeg til grunn at Nordland politidistrikt sørger for bemanning fra og med neste uke, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Per-Willy Amundsen

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen forventer at politiet sørger for lov og orden, men får ingen konkrete lovnader fra politimesteren i Nordland.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Etter at Avisa Nordland rettet oppmerksomheten mot «lovløse tilstander» på øykommunen Værøy, og Willfred Nordlund mente justisministeren svikter innbyggerne, sier justisministeren nå at han forventer at politidistriktet tar ansvar.

Fungerende politimester i Nordland politidistrikt, Arne Hammer, forteller til NRK at de vil iverksette strakstiltak.

– Allerede fra neste uke er det planlagt med politiressurser på Værøy. I perioden fremover vil vi og jobbe aktivt for at politiet skal ha kontordager på Værøy hver uke. Politiet har i dag vært i kontakt med kommuneledelsen på Værøy og informert om de strakstiltak som iverksettes, skriver han i en e-post.

– Hva betyr det at det er planlagt med politiressurser på Værøy? Fast etablert polititjenestemann?

– I første omgang vil det si at bemanningen planlegges fra uke til uke, svarer politimesteren i en ny e-post.

Etter det NRK kjenner til betyr det at polititjenestemannen som til vanlig har sitt virke på Røst, vil være tilbake fra ferie på mandag. Politimesteren kan ikke love at tiltakene som iverksettes vil bety at det blir en fast tjenestemann på Værøy.

– Ikke godt nok

Ordfører Dagfinn Arntsen (KrF) er ikke imponert over tiltaket til politimesteren i Nordland, og sier han heller ikke forstår hva lovnaden innebærer.

Knust rute på Værøy

Flere steder ble det gjort skadeverk og innbrudd på Værøy, uten at politiet valgte å rykke ut til noen av hendelsene. Her et knust vindu på Havly Fiskarheimen.

Foto: Andreas Trygstad / NRK

– Nei, det er ikke godt nok. Det er for lite og det gir oss ikke den dekningen vi har krav på, slik jeg forstår at politireformen. Dermed er vi tilbake til at de som skjedde forrige helg kan gjentas, sier ordføreren.

På spørsmål om ikke justisministeren har et ansvar for å følge opp at det blir gjort konkrete tiltak når han selv mener situasjonen er uakseptabel, blir NRK av departementet henvist til følgende uttalelse fra justisministeren:

– Jeg må understreke at ressursdisponeringen i Nordland politidistrikt er politimesterens ansvar. Denne regjeringen har styrket politiets budsjetter hvert år etter at den tiltrådte. Nordland politidistrikt ble styrket spesielt i statsbudsjettet.

Lover permanent løsning før 2018

Til tross for at det er knyttet stor usikkerhet til strakstiltakene, lover justisministeren at en permanent løsning skal være på plass før 2018.

– Jeg legger også til grunn at Værøy lensmannskontor vil få en polititjenestemann på permanent ordning på plass før 2018, fordi det er besluttet at Værøy lensmannskontor er et tjenestested i Nordland politidistrikt.

Dette til forskjell fra lovnadene fra Nordland politidistrikt om at omstillingen vil være ferdig i løpet av våren 2018.

Værøy i Lofoten

Den idylliske øykommunen Værøy har fått en mørk skygge kastet over seg etter at flere lovbrudd den siste tiden har ført til det enkelte kaller «lovløse tilstander».

Foto: Jon Olav Larsen