NRK Meny
Normal

Jubler for forslag til lovendring

En ny lov skal sikre at barn under 16 år skal ha lik rett til erstatning som voksne når de blir feilbehandlet i helsevesenet eller skadet i trafikkulykker.

Kollisjon på E6 sør for Kvam i Gudbrandsdalen

Ved trafikkulykker har ikke barn under 16 år hatt lik rett til erstatning som voksne (Illustrasjonsfoto)

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Fredag kom regjeringen med forslaget til endringer i skadeserstatningsloven som får Personskadeforbundet til å juble.

Assisterende generalsekretær, Per Oretorp, mener forslaget er en milepæl i norsk erstatningsrett.

– Dersom denne lovendringen blir vedtatt, vil det bli mulig for skadde barn å delta i samfunnslivet på tilnærmet lik måte som andre barn.

Lang kamp

Forbundet har kjempet i 23 år for å endre reglene slik at også barn får samme rett til behandling som voksne,

Som 16-åring har man risikert å få en langt dårligere erstatning, enn hvis en 17-åring fikk den samme skaden. Blant annet slo dette uheldig ut for barn som ble skadde etter å ha fått vaksine mot svineinfluensa.

– Av lovtekniske grunner har ikke barna hatt de samme rettighetene som voksne. Vi startet jobben i 1992. Det har vært en krevende jobb, med saker mot forsikringsselskap og behandling i Høyesterett. Derfor er det veldig gledelig at regjeringen kommer med dette forslaget, sier Oretorp.

– Blir ikke rik

I justis- og beredskapsdepartementets forslag til lovendring videreføres dagens ordning med en form for standarderstatning for barns varige inntektstap, men innholdet og utformingen i ordningen endres betydelig.

– Lovforslaget som er lagt frem vil styrke erstatningsvernet til barn som blir skadet i trafikkulykker, som følge av feil eller svikt i helsetjenesten eller som følge av kriminelle handlinger.

– Man skal være veldig klar over at man aldri blir veldig rik av erstatninger når ulykker skjer. Størrelsen på erstatningen viser bare hvilke konsekvenser en ulykke har, sier Oretorp.

Lovforslaget skal nå til behandling i justiskomiteen før Stortinget avgjør om den blir vedtatt.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må bli vedtatt, selv om jeg ikke kan garantere det. Man har i lang tid har vært enige om at barn har betalt en høy pris når de har blitt skadet. En pris som voksne har sluppet, sier Per Oretorp.