NRK Meny
Normal

– I dag skal vi heise flagget til topps

Etter at Nasjonal transportplan ble lagt frem er den foreløpige vinneren i flyplasstriden på Helgeland kåret. Storflyplassen på Hauan blir utsatt og Kjærstad lufthavn overlever inntil videre.

Jørn Tore Aasvik

STORT GLIS: Jørn Tore Aavik har kjempet en lang kamp for å redde Kjærstad lufthavn. Så glad var han etter at Nasjonal transportplan ble lagt frem.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Klokka 12.00 ble Nasjonal transportplan (NTP) lagt frem. I Vefsn fryktet de at regjeringen ville gi grønt lys til en storflyplass på Hauan i nabokommunen Rana, og samtidig legge ned Kjærstad lufthavn, Mosjøen.

Men til vefsningenes store glede ble det ikke gitt en eneste krone til ny storflyplass. Dermed overlever flyplassen i Mosjøen inntil videre.

Jann-Erik Løvdahl ordfører

Man ser det ikke, men ordfører Jann-Erik Løvdahl var strålende fornøyd med at Kjærstad lufthavn ikke var nevnt i NTP.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Vi har heiset flagget og kjøpt kaker. Nå skal vi ta helg med god samvittighet, sier Vefsn-ordfører Jann Arne Løvdahl (Ap) til NRK.no.

Han har kjempet i motvind helt siden et klart flertall i Fylkestinget i Nordland i 2011 stemte for forslaget om en ny storflyplass på Hauan i Rana kommune.

Men i dag kunne ordføreren innkassere den første seieren i slaget mot nabokommunen Rana.

– Dette er viktig for mange. Flyplassen i Mosjøen er et viktig fundament for både befolkningen og næringslivet i denne delen av Helgeland, sier han.

– Bra at vi består

Da NRK var på Kjærstad i dag ble flagget heiset til topps av de ansatte ved flyplassen.

– Dette var veldig godt og det er bra at vi består og at de viderefører dagens struktur, sier lufthavnbetjent Steinar Storrem.

(artikkelen fortsetter under)

Flagget til topps på Kjærstad lufthavn

Lufthavnbetjent Steinar Storrem og kollegaene heiset flagget til topps etter at Nasjonal transportplan ble lagt frem.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Bitter strid og regional uenighet

I forslaget til Nasjonal transportplan sier regjeringen at den er positiv til en ny storflyplass på Helgeland, men regjeringen vil arbeide videre med regionalpolitiske avklaringer før en endelig avgjørelse blir tatt.

Forutsetningen for ny storflyplass er nemlig at Kjærstad blir lagt ned. Avinor mener en storflyplass ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom hvis ikke Kjærstad og Røssvoll legges ned.

– Vi vil ha en regional konsekvensanalyse før vi vil gå i gang med en eventuell endring. Det er det de har vært opptatt av blant annet i Vefsn, sier stortingsrepresentant for Nordland Janne Sjelmo Nordås (Sp).

Det skjer til tross for at Samferdselsdepartementet i desember i fjor ga grønt lys til Polarsirkelen lufthavn etter at de hadde fått forsikringer om at fylkestinget stilte seg bak nedleggelsen av Kjærstad lufthavn.

Men avgjørelsen om å legge ned Kjærstad har hele tiden vært omstridt. På Helgeland har de lenge kranglet om hvem som skulle få storflyplassen, og saken har vært betent.

– Det har kommet veldig ulike signaler fra både partier, fylket og kommunene om hvordan man ser på de foreslåtte endringene av flyplasstrukturen på Helgeland, sier Sjelmo Nordås som er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Ordførerne Løvdahl er fornøyd med at regjeringen har lyttet til protestene fra Vefsn.

– Vi har fått fullt gehør for våre synspunkter. Dette viser at de som styrer landet har skjønt hvordan det ser ut på Helgeland, sier han.

Fikk 8401 underskrifter

Fredag morgen fikk Løvdahl overlevert 8401 underskrifter mot nedleggelse av Mosjøen lufthavn, Kjærstad.

Underskriftene er samlet inn i siden 10. januar i Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Alstahaug og Dønna kommuner.

Overrekkelsen ble gjort av Jørn Tore Aavik i Støtteforeningen for Mosjøen lufthavn. Også han skal spise kake i dag.

– Dette viser at den jobben vi har gjort har båret frukter. Nå kan vi heve hendene og feire, sier han til NRK.no.

– Nå er jeg bedt på kake her på flyplassen. Jeg begynner først med marsipankake og kaffe, så får vi se hvordan feiringen blir utover kvelden, fortsetter Aavik.

Avinor avgjør

I 2011 stemte et klart flertall i Fylkestinget i Nordland for forslaget om en ny storflyplass på Helgeland på Hauan i Rana kommune.

Avinor har siden regnet og vurdert om Hauan er en egnet plass. I februar i år ble det kjent at Polarsirkelen lufthavn i Mo i Rana oppfyller alle flyoperative krav. Den nye flyplassen innfrir kravene både for rekkevidde for flyene, innflyvningsprosedyrer og værmessig tilgjengelighet.

Men foreløpig mener Avinor at det finansielle ikke er på plass.

– Det er Avinor som til syvende og sist fatter vedtak om når man skal starte opp å bygge. Avinor må beslutte i sitt styre hvordan de går videre med de ulike prosjektene som er ønsket rundt omkring i landet, sier Sjelmo Nordås.

I forslaget til NTP skriver regjeringen:

«Beregningene til etatene og Avinor viser at en slik lufthavn vil være bedriftsøkonomisk ulønnsom, men samfunnsøkonomisk lønnsom gitt at den erstatter to mindre lufthavner. Lufthavnen er i etatenes og Avinors forslag 2014-2023 kostnadsberegnet til 1.1 milliarder kroner. Avinor har påpekt et behov for å styrke selskapets finansielle situasjon for å kunne realisere en ny lufthavn på Helgeland».

Frykter de rammes av valgkampen

– Jeg er forbauset over at Samferdselsdepartementet og regjeringen nå velger å gå nye runder. Regjeringen har valgt å sette fylkeskommunens vedtak til sides, og det er spesielt, sier Rana-ordfører Kai Henriksen.

Nå vil han forsøke å komme til bunns i hva regjeringen egentlig vil.

– Alt var avklart, og det har vært ei positiv holdning i alle møter vi har hatt både på fylkesnivår og så vidt jeg har oppfattet på Nordlandsbenken og departementet. Derfor er jeg veldig forbauset over at regjeringen velger å sette flyplassen på vent med de argumentene vi ha, sier han.

Selv om han er skuffet vil ha likevel brette opp ermene og jobbe videre.

– Jeg er redd for at hele NTP-en virker inn fordi det er valgkamp i år. Rana må bare fortsette å backe opp Polarsirkelen lufthavn. Vi må bare ta det stegvis, sier ordføreren til NRK.no.

Han frykter at det kan bli flere års utsettelse før flyplassen på Hauan ser dagens lys.

– Dersom vedtaket og pengene var klare i NTP, kunne flyplassen stått ferdig i 2016. Mitt utgangspunkt er fortsatt at Helgeland skal kunne tilby en stor flyplass. Etter en lang vinter skjønner alle at vi trenger bedre vilkår. Det er på tide å tenke framover.