Jobbet ulovlig i Norge – må forlate landet

Flere bedrifter i Bodø og Fauske er tatt for sosial dumping og skatteunndragelser. Tre personer må også forlate Norge fordi de manglet oppholdstillatelse.

Bodø politihus

Politihuset i Bodø.

Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

Salten politidistrikt har i samarbeid med Politiets utlendingsenhet (PU), Skatteetaten, Skatteoppkreveren og Arbeidstilsynet kontrollert 13 virksomheter for å avdekke mulig arbeidsmarkedskriminalitet.

I en pressemelding fra Salten politidistrikt opplyses det om at man under kontrollene, som ble gjennomført tirsdag 6. og onsdag 7. oktober i Bodø og på Fauske, blant annet avdekket av fem personer jobbet ulovlig i Norge, samt sosial dumping og skatteunndragelser.

Bakgrunnen for aksjonen er at politiet de siste årene har avdekket at det ved en rekke virksomheter arbeider personer som ikke har gyldig oppholds- og arbeidstillatelse.

– Ved å ha personer uten lovlig opphold i arbeid er disse virksomhetene med på å utnytte mennesker som er i en presset situasjon, i tillegg til at de undergraver sentrale velferdsordninger, utkonkurrere lovlydige virksomheter og bidrar til at arbeidsmiljø og sikkerhet ikke blir ivaretatt på en forsvarlig måte, skriver politiet i pressemeldingen.

Bodde på arbeidsplassen

Blant virksomhetene som ble kontrollert, avdekket Arbeidstilsynet at en arbeidsgiver hadde latt en arbeider benytte arbeidsplassen som bopel, noe som førte til virksomheten ble stengt umiddelbart.

I tillegg ble det avdekket at en del arbeidsgivere mangler kunnskaper om HMS-lovgivningen. Det ble også avdekket manglende arbeidskontrakter med ansatte, lite eller ingen betaling, timelister som ikke blir ført og slurv med sikkerheten.

Arbeidstilsynet følger opp hver enkelt virksomhet med pålegg om å rette opp forholdene, og i de groveste forholdene vil det bli vurdert anmeldelse.

Skylder seks millioner kroner

Skatteetaten avdekket på sin side at et firma som ikke har betalt inn moms for hele 2015, og som er skyldig hele seks millioner kroner i skatter og avgifter. Tre andre virksomheter hadde også forfalte skatte- og avgiftskrav.

– En annen virksomhet fakturerte med moms, men har ikke innrapportert denne og er heller ikke registrert i merverdiavgiftsregisteret, opplyser politiet.

Skatteetaten konstaterte også syv brudd på bokføringsloven for håndtering av dagsoppgjør og kontantomsetning. To virksomheter oppbevarte blant annet ikke kontantene i kassen, men i lommene til daglig leder eller ansatt.

I ni av virksomhetene avdekket Skatteetaten og Skatteoppkreveren feil eller mangler ved føring av personallistene.

– Disse blir nå ilagt gebyr og/eller får pålegg om å rette opp feilene. Flere av virksomhetene blir nå gjenstand for utvidet kontroll av Skatteetaten.

Må forlate landet

De som jobber i Norge uten å ha lovlig opphold, blir normalt transportert tilbake til det landet de har lovlig opphold i. Dette gjelder for tre av de fem personene som ble tatt uten lovlig opphold. De to siste kan ikke føres tilbake på grunn av forholdene i hjemlandet.

– En person er allerede uttransportert og de to siste forventes transportert ut i løpet av fredag.