Normal

Flertallet av ordførerne protesterer mot ny storflyplass på Helgeland

To ministre, fylkestinget i Nordland og reiselivet i Nord-Norge ønsker ny storflyplass på Helgeland. Det er bare et problem; flertallet av kommunene i regionen vil ikke ha den.

Storflyplass Hauan

TAKKER NEI: Et flertall av kommunene på Helgeland ønsker ikke en ny storflyplass i Rana, ettersom det sannsynligvis vil innebære en nedleggelse av Kjærstad flyplass i Mosjøen.

Foto: Nordic - office of Architecture

– Vi vil heller opprettholde den flyplasstrukturen vi har i dag, sier ordfører i Grane, Bjørn Ivar Lamo.

I en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet har 12 helgelandsordførere skrevet under på at de ikke ønsker en bygging av den planlagte storflyplassen på Hauan i Rana.

Flyplassen er beregnet til å koste over 2 milliarder og vil bli den første flyplassen som er bygd i Norge siden 1998. Det skal gi bedre flyforbindelser, men byggingen innebærer også at Kjærstad flyplass i Mosjøen må legges ned, ifølge Avinor.

– Reiseveien til flyplassen går fra å være 30 minutter til å bli på én time og tre kvarter. Vi unner selvfølgelig Rana en god flyplass, men den trenger ikke bli så stor at det betyr en nedleggelse av småflyplassene, sier Lamo.

Laster kart, vennligst vent...

De tolv kommunene på Helgeland som er i mot en storflyplass og som vil beholde dagens struktur er merket med rødt. De seks kommunene som ønsker storflyplassen er merket med grønt. Du kan klikke på tegnene oppe til venstre for å se kommunegrensene klarere.

– Uforståelig om regjeringen vil gå videre med et slikt prosjekt

Flyplassprosjektet har vært heftig debattert og ført til indre splid på Helgeland.

I høringsuttalelsen skriver ordførerne at de synes prisen for en ny storflyplass er for høy i forhold til hva innbyggerne får tilbake.

De skriver også at de er bekymret for konsekvensene for helseberedskapen, økt fraflytting, redusert verdiskapning og problemer med rekruttering av arbeidskraft.

Når prosjektet nå er anslått til å koste minst MNOK 2249 (pluss finansieringskostnader og prisstigning), forverres det samfunnsøkonomiske regnestykket vesentlig, og det framstår for oss som utforståelig om regjering og storting vil gå videre med et slikt prosjekt.

Fra høringsuttalelsen fra de tolv ordførerne

– Regionen trenger en storflyplass

Av de 18 kommunene på Helgeland, er altså tolv kommuner i mot storflyplassen, mens seks er for. Disse kommunene er Hemnes, Rana, Rødøy, Lurøy, Nesna og Træna. I sin høringsuttalselse skriver de at en storflyplass vil styrke Nordland og senke billettprisene.

– Vi har i dag verdens dyreste flybilletter og en dårlig regularitet. Helgeland har hatt en befolkningsnedgang siden 70-tallet. Vi kan ikke være en av de få regionene i landet uten en storflyplass, sier ordfører i Rana, Geir Waage.

I uttalelsen heter det også at Nord- og Midt Helgeland med et folketall på vel 65.000 innbyggere har et mer enn stort nok marked for å betjenes av et jetfly.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener flyplassen vil være et gode for regionen og næringsminister Monica Meland mener det er viktig for hele Nord-Norge med en storflyplass på Helgeland.

Avinor: – Vant med lokal uenighet

Det er Avinor som har kartlagt muligheten for å bbygge en storflyplass på Hauan på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. I desember leverte de en konsesjonssøknad der de konkluderte med at en bygging er fullt mulig, men det er opp til Stortinget å bestemme om prosjektet skal realiseres.

– Hva tenker Avinor om at et flertall av kommunene på Helgeland har skrevet under på at de ikke ønsker en storflyplass?

– Det er en uttalelse som vi tar til etterretning, men det er ikke uvanlig at det er lokal uenighet. Det er vi vant med, sier prosjektdirektør i Avinor, Nic Nilsen, som understreker at det nå er opp til politikerne å vurdere prosjektets framtid.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan

Byggingen av en ny storflyplass har skapt steile fronter på Helgeland.

Foto: Polarsirkelen lufthavnutvikling