Jernbaneverket mener kommunene bør skyte mer elg

Oppsynsmann i Jernbaneverket mener at årsaken til elgdøden både langs veiene og på Nordlandsbanen er at kommunene ikke skyter nok elg. – Jernbaneverket gir seg ikke før elg elg er borte, sier viltansvarlig.

Langs hele Nordlandsbanen ble det i fjor påkjørt 635 elg, rein og rådyr. I år er tallet 246 for de tre artene fra Trondheim til Bodø.

Verstingkommunen langs Nordlandsbanen er Rana i Nordland og Grong i Nord-Trøndelag, som vi ser på statistikken fra Jernbaneverket.

Antall elg påkjørt på Nordlandsbanen fra 01.04.2011 og frem til 20.02.2012 - sortert på kommune

– Her er betydelig forskjell i antall drepte elg. Man kan spørre seg om årsaken til dette. Jeg vil antyde en sammenheng med antall elg i kommunen og antall påkjørsler, sier oppsynsmann Per Thomas Risvoll for Nordlandsbanen i Jernbaneverket til NRK.no.

E6 i Nordland versting

Risvoll sier statistikk over trafikkdrept elg følger den for jernbanen. Også her topper Nordland den dystre statistikken. E6 gjennom Nordland topper antall elgpåkjørsler på fylkesnivå.

På E6 langs Nordland ble det registrert 113 elgpåkjørsler fra våren 2010 til 2011. Det gjør at Nordland topper den dystre statistikken, mens Hedmark følger på andreplass med 62 elgpåkjørsler i samme periode.

På tredje og fjerdeplass dukker veiene i Nordland igjen opp. Da er det riksvei 17 og fylkesvei 10 som plasserer seg som den 3. og 4. mest ulykkesbelastede strekningen på fylkesnivå.

– På bilveiene utgjør en elgpåkjørsel en betydelig fare for personskader, påpeker Risvoll.

Store mengder elg

Den enkelte kommune har ansvaret for forvaltning av vilt. Det har over lengre tid vært varslet om mye elg i Nordland. Forskere mener den store elgbestanden i Nordland kommer av at elgene i nord har ekstra gode gener og at elgkuene ofte føder både tvillinger og trillinger. Men møtet med trafikken er dårlig nytt for både bilister og elgene.

– Det er betimelig å stille spørsmål om den enkelte kommune forvalter viltet på en riktig måte, sier Risvoll.

– Urimelig kritikk

Elgpåkjørsel på Nordlandsbanen

Denne elgen måtte bøte med livet på Nordlandsbanen.

Foto: Frank Almås

Rana kommune har økt elgkvotene sine jevnt og trutt de siste årene, og i fjor ble det skutt nær 200 elger i Rana. Fellingsprosenten var på 91 prosent. Johan Petter Røsvoll, som er leder for viltforvaltningen i kommunen synes kritikken fra Jernbaneverket er utidig.

– Det blir helt feil å skyve dette ansvaret over på kommunene. Vi må forvalte elgstammen vår slik at den forblir en evigvarende ressurs, sier Røsvoll.

Jernbaneverket fikk 10 millioner kroner til viltsikring i fjor, og Nordlandsbanen hadde høyeste prioritet.

– Jeg synes ikke Jernebaneverket selv har vært særlig offensive når det gjelder viltsikring, sier Røsvoll.

Han forklarer Ranas verstingstempel med topografi kombinert med store snøfall.

– Jernbanen går gjennom den trange Dunderlandsdalen, hvor det ikke bare er å rydde skog. Her dør mye elg hvert år, sier Røsvoll.

Saltdal nesten best i klassen

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Jernbaneverket trekker fram Saltdal kommune som sist høst kjørte en utvidet elgjakt. Elgkvoten ble økt fra 116 dyr i 2010 til 140 dyr i 2011. Til sammen 142 elger ble felt under fjorårets jakt.

– Vi ser en helt klar effekt av den økte elgjakta. Men den lange høsten, og snøen som ikke kom før 2. juledag har nok også spilt inn, sier utmarkskonsulent Rune Berg i Saltdal kommune.

– Må se på elgbestanden

Også rådgiver Rune Hedegart i Nord-Trøndelag fylkeskommunen mener man er nødt til å se på bestanden av elg.

– Det er innlysende at vi må se på bestanden. Det er mange signaler på at den må reduseres og debatten må vi ta, sier Hedegart til Trønder-Avisa.

Langs hele Nordlandsbanen ble det i fjor påkjørt 635 elg, rein og rådyr. I år er tallet 246 for de tre artene fra Trondheim til Bodø. Erfaringsmessig vil møtet mellom tog og elg og rein avta etter 15. mars. Etter den tid skjer kollisjoner sjelden. Ikke før utpå høsten og mot jul.

Elgpåkjørsel

Langs hele Nordlandsbanen ble det i fjor påkjørt 635 elg, rein og rådyr.

Foto: NRK