Normal

Jernbaneverket tar regninga

Jernbaneverket stiller med både mannskap og penger til utvidet tilsyn med rein på Saltfjellet. Dermed kan reineierne etterkomme vedtaket fra Mattilsynet.

Kevin Berg setter opp reingjerder på Saltfjellet

FLERE TILTAK: Skogsarbeider Kevin Berg setter opp reingjerder på Saltfjellet

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Jernbaneverket har i dag fått på plass sikkerhetspersonell i forbindelse med utvidet tilsyn av reinsdyrene på Saltfjellet. Fra i dag av skal reineierne føre døgnkontinuerlig tilsyn, når det er fare for rein på og ved toglinja.

Vil stille opp

– Selv om dette kan bli langvarig skal vi stille med sikringspersonell, sier informasjonsjef i Jernbaneverket, Dag Svinsås.

– Vi vil spille på hele spekteret av folk, og også personer som har andre arbeidsoppgaver kan bli sendt ut på dette. Vi vil hele tiden se an behovet, sier Svinsås.

Mattilsynet satte foten ned

Det var i et møte hos fylkesmannen for to uker siden at Jernbaneverket forpliktet seg til å bistå reineierne med tilsyn av reinsdyrene. Men avtalen fungerte ikke helt, og i et vedtak som trer i kraft i dag innskjerpet Mattilsynet kravet om tilsyn.

Det betyr at hver gang reineierne har mistanke om at det befinner seg reinsdyr på eller i nærheten av jernbanelinja i området rundt Lønsdal er de pålagt å dra ut på linja og sjekket og eventuelt jage reinen bort før toget kommer.

Jernbaneverket betaler

Og da må de ha med seg en sikringsmann fra jernbanen. Og de kostnadene skal Jernbaneverket ta.

–Vi har rundt 7 millioner kroner som er satt av til slike tiltak i 2010, og tror det skal være nok. Vi tror ikke vi vil sprenge budsjettet. Vi er innstilt på å gjennomføre dette nå, sier Svinsås.

Han håper situasjonen nå bedres.

– Hvis vi kan få se en bedring nå, så er vi veldig glad for det. Dette er ingen god situasjon for noen av partene, sier han.