NRK Meny
Normal

Jernbaneverket skeptisk til drone

Jernbaneverket er skeptisk til å investere i en drone, et lite ubetjente helikopter som kan brukes til å berge livet til reinsdyra på Saltfjellet neste vinter. I dag ble dronen testet på fjellet.

Dronetest 1
Foto: Lars Petter Kalkenberg

Dronen er et lite, ubetjent fartøy, og er et av tiltakene som fylkesmannens vurderer å sette inn for å hindre alle reinpåkjørslene på Saltfjellet. Den er utstyrt med sensorer og kamera som tar bilder og filmer området under seg fra lufta. Den kan redde hundrevis av rein hvert år.

– Bare i vinter ble det påkjørt hele 211 reinsdyr på Saltfjellet og det er det største antallet noen gang som er drept av toget her, sier utmarkskonsulent Rune Berg i Saltdal.

www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7071980

Delt rein Togskinner

I alt 211 rein er drept av toget på Saltfjellet i vinter.

Foto: Knut Rindahl / NRK

Jernbaneverket er skeptisk

Dronen importeres fra Tyskland og vil koste en halv million kroner i investeringer. Men hos Jernbaneverket er de skeptiske til nyvinningen.

– Vi tror ikke dette er løsningen for å hindre reinpåkjørsler på Saltfjellet, sier fungerende banesjef Jan Birger Almåsbro i Jernbaneverket.

dronetest 2

I dag ble dronen testet på Saltfjellet.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Testet i dag

I dag møtte assistrerende fylkesmann Ola Bjerkås representanter for reindriftsnæringa, reindriftsforvaltningen, Jernbaneverket og Saltdal kommune for å se på hvilke permanente tiltak som skal innføres for å hindre alle dyretragediene langs jernbanelinja.

Reinmøte på Saltfjellet

Det er et reinmøte på Saltfjellet i dag for å drøfte permanente tiltak mot reintragedier.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Og assisterende fylkesmann Ola Bjerkås fikk ved selvsyn sett dronen under testing på Saltfjellet i dag, sammen med de andre møtedeltakerne. Han er positiv til nyvinningen.

– Spennende å se det i bruk. I løpet av sommeren får vi kanskje til en fylkesbefaring og får se på flerbruksmuligheter for dette. Blant annet kan dronen brukes til rassikring, overvåking av sauer på utmark og i beredskapssammeneng, sier Bjerkås.

I løpet av juni skal arbeidsgruppen som ledes av Bjerkås legge frem en rapport om hvilke varige tiltak som skal settes i verk på Saltfjellet. Rapporten skal leveres til samferdselsdepartementet og til landbruksdepartetmentet.

Midlertidige løsninger

Tidligere i vinter ble det satt i gang flere midlertidige tiltak som bygging av gjerde lang jernbanen og intensivert overvåking av reinsdyra langs jernbanelinja. Røde Kors, reineiere og Saltdal Kommune samarbeidet om disse tiltakene og det sparte mange liv.

– Det har hindret over 100 påkjørsler bare i vinter, sier utmarkskonsulent i Saltdal kommune Rune Berg.

www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6989730