Jens har fem barn – men fikk bare pappaperm med ett av dem

Jens Kyed har ikke fått pappapermisjon for fire av sine fem barn. Årsak: Barnas mor var hjemmeværende under svangerskapet.

Jens Kyed og datteren Otilie Antoinette

Fembarnsfaren ønsket å være hjemme med barna da de var små.

Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

– Da Ane Kirstine ble født var mor i jobb under svangerskapet, mens jeg fikk rett til å ta ut pappapermisjon. Med de fire andre har det vært slik at mor var hjemmeværende, sier fembarnsfaren Jens Kyed.

Regelverket sier at om ikke mor har vært i jobb de siste seks av ti månedene, mister far retten til den såkalte fedrekvoten. Det betyr at Kyed, som bor i Valnesfjord i Nordland, kun fikk innvilget permisjon for sin førstefødte datter, Ane Kirstine – selv om han har fem barn.

– Det synes jeg er sterkt beklagelig og urettferdig, ikke minst for barna som ikke får ha pappa hjemme, sier han.

Småbarnsfaren mener det er viktig å være hjemme med barna i den første tiden og synes det er beklagelig at det offentlige ikke gir ham den økonomiske støtten.

Jens Kyed og datteren Augusta Julianne

Jens Kyed fikk bare innvilget pappaperm for ett av barna. Det gjorde at han ikke kunne være hjemme med datteren Augusta Julianne.

Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK
Kona Herdis med yngstedattera Alette Theodora Eudoxie og eldstedattera Ane Kirstine

Kona Herdis med yngstedattera Alette Theodora Eudoxie og eldstedattera Ane Kirstine.

Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

– I tillegg er det uheldig for meg som ikke får lov til å gjøre den innsatsen hjemme som jeg gjerne skulle ha gjort, fordi jeg rett og slett fratas den muligheten, forteller han.

– Diskriminerende

– I dag er det et aktivitetskrav til mor for at far skal få kunne ta ut pappaperm, mens det ikke er noe tilsvarende motkrav for at mor skal kunne ta ut sin del av permisjonen. Det tenker jeg er diskriminerende.

Som far har du rett til foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før foreldrepengeperioden starter, men du har ikke rett til fedrekvote med mindre mor har opparbeidet seg rettigheter til foreldrepenger og benytter seg av denne retten.

NAV

Jens Kyed er ikke alene om å være i denne situasjonen. Han er i selskap med rundt 6000 andre fedre. Mandag ble det kjent at EØS-tilsynet ESA tar Norge til EFTA-domstolen for forskjellsbehandling av kvinner og menn. Fembarnsfaren tror Norge har en dårlig sak.

– Ut fra slik jeg har forstått regelverket og slik det tolkes fra EFTAs side, tror jeg Norge har en dårlig sak. Her har staten opptrådt diskriminerende overfor fedre – jeg tror vi blir dømt.

– Det beste for familien

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i vandrehallen

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier at de er opptatt av å ha et mest mulig likestilt foreldreskap i Norge. Hun vil ikke endre på regelverket.

– For oss handler dette om hva som er det beste for familien. Norge har en av verdens rauseste foreldrepermisjonsordninger og ESA har sagt at vi ikke har noen plikt utover mors 14 uker betalte familiepermisjon, forteller Helleland.

– Men hvorfor skal ikke kvinner og menn likestilles på dette området i 2018?

– Jeg forstår at det er noen menn som opplever dette som urettferdig, men så er det slik at det er viktig for regjeringa å følge arbeidslinja, at mor og far ikke er sammen hjemme, at mor kommer seg tilbake i arbeid, avslutter statsråden.

Familien Kyed
Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK