Hopp til innhold

Lofoten-innbygger siktet for folkemord – løslatt etter 16 måneder

Han ble pågrepet på gata i Lofoten i fjor, mistenkt for folkemord i Rwanda. Etter 16 måneder i varetekt med brev- og besøkskontroll er Jean Budengeri løslatt, men Kripos mener mistanken ikke er svekket.

Jean Budengeri

Jean Budengeri mener han er utsatt for falske anklager fra Rwandiske myndigheter. Norsk politi etterforsker ham for deltakelse i folkemordet i 1994.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Det er en sommerkveld i juni 2018. Budengeri er på vei fra jobben som nattevakt på Leknes. Han er barne- og ungdomsarbeider i Vestvågøy kommune, og det som skjer etter at han parkerer bilen er så uventet som det kan bli:

– Plutselig kommer det tre politifolk mot meg, og arresterer meg på parkeringsplassen. Jeg er svært overrasket. Dette kommer totalt uventet på meg, sier Budengeri.

Det skal gå 16 måneder i varetekt før han er hjemme igjen. Jobben er borte, men familien venter.

– Helt urimelig

Historien om Jean Budengeri er overraskende for de fleste som hører den. For det første fordi han sier at han er fra en familie med hutuer og tutsier i Rwanda. Han er gift med en dame som er tutsi. Det er nettopp mellom disse to grupperingene konflikten som ledet til folkemordet i Rwanda 1994 oppsto.

At han skulle ha bidratt til at mennesker som er av samme gruppe som hans kone, og deler av egen familie, ble brutalt nedslaktet i løpet av de 100 dagene folkemordet pågikk, faller nærmest på sin egen urimelighet, mener han selv.

– Det er en fabrikkert anklage, sier Budengeri, som mener det rwandiske regimet står bak de alvorlige anklagene.

– Rwandiske myndigheter har god kontroll på hvem som har etablert seg utenlands, og dersom man ikke støtter dagens regime er man automatisk motstander. Enten er du med oss eller så er du mot oss, ser ut til å være tankegangen deres, sier han.

Jobb som sykepleier

Bakgrunnen til Budengeri er langt fra voldelig og militær, ifølge ham selv. Han jobbet som sykepleier med forebyggende helsearbeid på ulike helsestasjoner i Rwanda, og bidro til å redusere smitte av meslinger og andre sykdommer.

Da borgerkrigen brøt ut, bestemte han seg for å bli i den kommunen hvor han er oppvokst og hvor folk kjenner ham og hans familie.

Flere kriger preget landene omkring Rwanda på dette tidspunktet, og Budengeris flukt endte i Zambia sammen med kona og barna. De startet en butikk og bisto andre flyktninger som kom fra Rwanda i den lokale kirken.

Dette skjedde i samarbeid med UNHCR, FNs flyktningorganisasjon. Etter 12 år som flyktning i Afrika fikk han status som kvoteflyktning for FN og opphold i Norge forteller han.

Han kom til Norge i 2006, og ble norsk statsborger i 2014, han kjøpte egen bolig og har flere barn som tar høyere utdanning i Norge. Alt så egentlig lyst ut for familien, inntil han ble pågrepet av politiet og varetektsfengselet i Oslo.

Kommunehuset i Birenga

Kommunehuset i Birenga, Rwanda hvor 1000 ble massakrert 14. april 1994.

Foto: Påtalemyndigheten

Tvil om tolkene

I mellomtiden gjennomførte Kripos flere avhør, også i Rwanda. Avhørene ble tolket av lokale tolker og flere av disse bekreftet politiets mistanker.

– Det var bare en liten hake ved det hele: Tolkene oversatte ikke det som vitnene sa. Faktisk tvert imot, sier forsvarer Brynjulf Risnes til NRK.

– Vi mistenkte at det måtte være feil i oversettelsen, og har fått andre tolker i Norge til å oversette. Disse tolkene er godkjente og sertifiserte tolker, og de bekrefter at de lokale tolkene i Afrika gjenga ting som vitnene ikke hadde sagt i det hele tatt, sier Risnes.

Tolkerapport

Brynjulf Risnes

Advokat Brynjulf Risnes mener de har avdekket flere hundre feil i de åtte avhørene de har gått gjennom. Rapporten er sendt til Riksadvokaten i slutten av mai.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Advokatfirmaet har lagd en rapport hvor det hevdes at de lokale tolkene, på eget initiativ, plantet alvorlige anklager mot Budengeri i avhørene, uten at dette kom fra de vitnene som ble avhørt.

I rapporten vises det til 700 avvik i åtte av avhørene som er analysert av uavhengige tolker. Den ene tolken har vært med på flesteparten av avhørene Kripos har gjort.

– Andre vitner har forklart at jeg var i en kommune hvor jeg beviselig ikke var, og flere av dem som ble anklaget for deltakelse i folkemordet fikk sine saker behandlet i de nevnte Gacaca-domstolene. Dette er lokale domstoler med ni medlemmer valgt av lokalsamfunnet. Mitt navn finnes ikke i noen av disse sakene, sier Jean Budengeri.

Kripos jobber nå med å gjennomgå forsvarerens brev og anklager.

20 menn anklaget for det samme

Fagforbundets magasin Fagbladet har fulgt denne saken tett siden arrestasjonen, og har tidligere skrevet blant annet det Risnes' advokatfirma har funnet .

I tillegg kan magasinet fortelle at 20 menn i Norge tidligere er anklaget for å ha deltatt i folkemordet i Rwanda. 15 av disse ble henlagt som intet straffbart forhold bevist, basert på norsk politis etterforskning som viste at anklagene ikke kunne stemme. En ble funnet skyldig og dømt til 21 års fengsel.

Flere land har sluttet å utlevere folk som er anklaget for folkemord, på grunn av falske anklager og fare for at de ikke vil få en rettferdig rettssak.

Håper på løsning

Tilbake i Lofoten er Jean Budengeri pålagt å melde seg hos politiet to ganger i uken. Jobben han hadde i kommunen har han mistet. Som varetektsfengslet over lang tid, har han ikke noe oppsigelsesvern.

– Man kan ikke forvente at jobben står og venter når man er så lenge borte, sier Budengeri.

Saken er fortsatt under etterforskning, og Kripos har fortsatt med avhør i Rwanda. De vurderer også tolketjenesten etter at forsvareren har klaget på innholdet i tolkesamtalene.

– Mistanken er ikke svekket

Jonas Fabritius Christoffersen

Seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen sier at mistanken ikke er svekket etter over 100 avhør i Rwanda.

Foto: Politiet

Kripos står på sin side fast ved siktelsen.

– Saken etterforskes med sikte på at videre straffeforfølgning skal skje i Norge, sier seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen hos Kripos. Vi har holdt ham i varetekt i snart ett og fire måneder på grunn av det vi anser som fare for bevisforspillelse, men løslot ham i slutten av september. Vi har gjennomført nærmere 100 vitneavhør i Rwanda, og mistanken mot ham er ikke svekket, sier Christoffersen.

Politiet vil foreløpig ikke kommentere nærmere de enkelte delene i saken mot Budengeri som forsvareren har stilt spørsmål med, men påstanden om feiltolkning tas på alvor.

– Vi jobber med å gjennomgå forsvarerens brev og anklager. Resultatet av denne gjennomgangen vil vi orientere riksadvokaten om, før vi kan intervjuer om dette i media. Denne type påstander tas naturlig nok på det største alvor av Kripos, sier Christoffersen.