Går for mer rød/grønt

Janne Sjelmo Nordås har allerede kontor i regjeringskvartalet, og har stor tro på at Sp sitter i regjering også de neste fire årene.

Janne sjelmo Nordås

Janne Sjelmo Nordås har gått fra kommunestyre i hjemkommunen Hattfjelldal, til fylkestinget og nå som statssekretær i regjeringen.

Foto: Ingrid Danielsen

Det var EU som i sin tid lokket Nordås inn i Senterpartiet, og EU-motstanden holder hun fremdeles fast ved.

Tunge saker

Den rød/grønne regjeringa har ulikt syn på oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Senterpartiet sier klart nei til petroleumsvirksomhet i de områdene.

- Jeg vil ikke åpne for olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen, sier hun.

Partiet sitter med samferdselsministeren i regjeringen. Janne Sjelmo Nordås vil gjennomføre flest mulig utbyggingsprosjekter på E6 gjennom hele fylket, krysningsspor og på Nordlands- og Ofotbanen og flere havneutbygginger.

– Jeg skal følge opp vedtakene i Nasjonal Transportplan som gir Nordland en firedobling av midler de kommende 10 år, sier statssekretæren i Kommunal- og regionaldepartementet.

Utvikle Nordland

– Det er viktig at Nordland skal synes og høres i prioriteringsspørsmål, det skal mer midler til samferdsel på plass, en videreføring og styrking fram mot samhandlingsreformen av kommunesektoren og flere forskningsmidler for å nevne noe av det jeg er opptatt av, fortsetter hun.

Janne Sjelmo Nordås kommer fra distriktskommunen Hattfjelldal, og er opptatt av å holde liv i utkantnorge.

Jeg vil prioritere fellesskapsløsninger for alle foran skattelette til de rike, sier hun.

Janne Sjelmo Nordås på Facebook

Send epost til Janne Sjelmo Nordås

Senterpartiets nettsider