- Folk er viktigere enn systemet

Bilmekanikeren fra Rognan mener vi ikke kan leve med de dårlige veiene som er i Nordland, og lover bedring av E6.

Frps Jan Arild Ellingsen

Jan Arild Ellingsen fra Rognan har utmerket seg som justispolitisk talsmann. Men også veistandarden i Nordland plager politikeren.

Foto: Kristian Aanensen / NRK

Bedre veier har vært en av Fremskrittspartiets fanesaker. Jan Arild Ellingsen bor midtveis langs E6 i Nordland, og vil ha bedre veistandard i fylket.

Folk i førersetet

Jan Arild Ellingsen startet som politiker i kommunestyret i hjemkommunen Saltdal. Etter noen år som kommune- og fylkestingspolitiker, ble han i 2001 valgt inn på Stortinget i 2001 som en av FrPs representanter fra Nordland.

Nå satser 51-åringen på fire nye år på Stortinget.

– De neste fire årene blir det for meg viktigst å få frem at folk er viktigere enn systemet, sier Ellingsen.

Bedre veier

Europaveg 6 gjennom Nordland skal bli bedre, garanterer Ellingsen. Dette er også en av de viktigste sakene for partiet generelt.

Ellingsen mener staten skal investere i nye veier og bomstasjonene skal fjernes.

Utnytte ressursene

Fremskrittspartiet har et klart syn på olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Vi sier ja til utvinning av olje- og gassressursene som ligger der, sier Jan Arild Ellingsen.

Ellingsen vil gjerne samarbeide med alle de andre partiene.

– Jeg samarbeider gjerne med alle parti som støtter god FrP-politikk, sier han.

Partivalg i unge år

Jan Arild Ellingsen har blitt kjent som justispolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Men hans profesjon er bilmekaniker, som han har jobbet med på hjemstedet Rognan.

Kampen for enkeltmennesket var vesentlig da Ellingsen valgte sitt parti, og de verdiene fant han hos FrP.

I tillegg til samferdsels- og justispolitikk, vil også kampen for økte rettigheter til de eldre stå sentralt hos ham de neste fire årene.

Her finner du Jan Arild Ellingsen på Facsebook

Send epost til Jan Arild Ellingsen

FrP`s nettsider