Hopp til innhold

Her borer de etter superstoffet som skal gi deg bøyelige mobiltelefoner

Grafén er 300 ganger sterkere enn stål, er bøyelig og har en enestående evne til å lede elektrisitet. I framtida skal den sørge for ultraraske elektroniske produkter, tøyelige smarttelefoner og kunstige netthinner. Nå skal nedlagte grafittgruver i Norge åpnes – på jakt etter supermaterialet.

Borer etter superstoff

TESTBORING: Superstoffet grafén kan utvinnes fra grafitt. Og det har Norwegian Graphite rikelig av i denne gruva i Sortland.

Superstoffet grafén kan utvinnes fra mineralet grafitt. I dag er grafittgruvene på på Skaland på Senja det eneste stedet i hele Vest-Europa hvor stoffet. Men det finnes mange nedlagte grafittgruver i Norge, og nå skal selskapet Norwegian Graphite undersøke de gamle grafitt-gruvene i nordlandskommunene Meløy og Sortland.

– Boringene på Sortland viser større forekomster enn boringene gjort under den tidligere gruvedriften viste, sier sjefsgeolog i Norwegian Graphite, Rasmus Blomqvist til NRK.no.

Nå jobber Norwegian Graphite AS, heleid av det londonbaserte Nordic Graphite LTD, på andre året med flere norske lokaliteter for å kartlegge mineralet grafitt. Ett av dem er Jennestad i Sortland. Her har Norwegian Graphite boret 15 hull med 100 meters dybde med kjernebor de siste ukene.

Målet er at Norge skal kunne forsyne det selskapet håper blir et framtidig behov for råstoff til grafén.

Ukjent for ti år siden

laboratorie-bilde av grafén-flakene i grafitten tatt ved Golia historiske gruve ved Jennestad, Sortl

Grafén omtales som et lett superstoff med høyt smeltepunkt og god lede-evene, og kan utvikles av grafitt.

Foto: Norwegian Graphite

For bare ti år siden var grafén en ukjent substans. Det tok av da to britiske forskere vant Nobel-prisen for forskning på grafén. EU utpekt grafén til å kunne bli det mest «fantastiske og allsidige materialet menneskeheten noen gang har fått tilgang til». For kort tid siden bevilget EU-kommisjonen nær åtte milliarder kroner til massiv, internasjonal forskningssinnsats over en tiårsperiode.

Grafitt er et mineral som har blitt mer verdifullt med årene. I dag brukes stoffet i lithium-batterier, i pc-er og tv-er.

Ifølge Norwegian Graphite er anvendelsen av graféner bare i start-gropa.

– Markedet er fortsatt veldig lite ennå, og det vil ta flere år før forskningen vil munne ut i et kommersielt marked. Men når det gjør det, vil vi ha kommet i produksjon, uttalte Gaute Juliussen i Norwegian Graphite til Teknisk Ukeblad tidligere denne måneden.

Håper på arbeidsplasser

Grafittgruve Jennestad Sortland

Størst forventninger har selskapet til grafitten i Jennestad i Sortland (bildet) kommune og Fonndalen i Meløy.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Størst forventninger har selskapet til grafitten i Jennestad i Sortland kommune og Fonndalen i Meløy.

Innovasjon Norge ga rett før påske 650 000 kroner til utforsking av og prøveboring i forekomsten i Fonndalen.

(artikkelen fortsetter under)

Rennestad, Meløy

i storhetstida på -30 og -40-tallet. Et helt lite samfunn her med skole, butikk og postkontor. I fjor sommer var det geologer fra Norwegian graphite på befaring i de gamle gruvene i Rendalsvik. Med var også representanter for Meløy næringsutvikling. Grafitten kan gi ny virksomhet i Glomfjord industripark.

Åpning av gamle grafitt-gruver kan gi nye, etterlengtede arbeidsplasser i en kriserammet kommune som Meløy. Og det kan gi ny virksomhet i fabrikklokaler som står tomme etter konkursen i solcelleselskapet REC.

De gamle grafitt-gruvene i Rendalsvik i Meløy var i drift fra 1932 til 1945. Et nytt gruveselskap opp med produksjon av glimmer i 1970. De la ned sin virksomhet i 1980.

Områdene i Rendalsvik skal først undersøkes med elektromagnetisk utstyr fra fly. Så er det meningen at det også skal prøvebores der.

På Sortland kan det bli ny virksomhet i gamle grafitt-gruver allerede i år.

– Prøvene fra skal analyseres. Dersom det viser seg at forekomsten er drivverdig, kan det bli oppstart i gruvene allerede i år, sier sjefsgeolog i Norwegian Graphite, Rasmus Blomqvist.

Nytt selskap

Finn Nordmo, seniorrådgiver Meløy næringsutvikling

Finn Nordmo, seniorrådgiver Meløy næringsutvikling.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Meløy Næringsutvikling har sammen med Norwegian Graphite stiftet selskapet Meløy Graphite. Nå skal de samarbeide både om undersøkelsene i Meløy, og de skal starte opp prøvedrift av grafitt-produksjon i en av fabrikkhallene i Glomfjord industripark.

– Vi er veldig optimistiske. Vi ser jo det at grafitt er veldig ettertraktet. For grafitt brukes i pc-er, mobiltelefoner og tv-er. Det er bare fantasien som setter stopp for hva materialet kan brukes til. sier senior rådgiver Finn Nordmo i Meløy næringsutvikling til NRK.no.

Også prøveproduksjonen i industriparken er planlagt startet opp i år.

Kan gi mange arbeidsplasser

Dersom det starter opp full produksjon av grafitt anslår Finn Nordmo at det kan gi 30 til 40 arbeidsplasser i Meløy.

Under den tidligere driften ble grafitt-malm fra Jennestad i Sortland fraktet til Rendalsvik i Meløy og knust der. Kanskje er det et nytt, tilsvarende samarbeid mellom Sortland og Meløy som er på gang.