Jagerfly-støykrav vil koste 8 mrd.

Regjeringens nye handlingsplan for å redusere støy i Bodø kan føre til ekstrautgifter på åtte milliarder kroner når Forsvaret får sine nye jagerfly av typen JSF/F-35.

Joint Strike Fighter (F35)

STØYER: Jagerflyet Joint Strike Fighter er historiens tyngste og kraftigste i sitt slag og støyer deretter.

Foto: JSF.mil

Regjeringen realiserer nå en handlingsplan med målsettingen om å redusere støyplagene kraftig. Før jul kommer Statens forurensningstilsyn med forslag til ny og strengere støyforskrift, skriver Aftenposten.

Handlingsplan

Målet med planen er å redusere støyplagene for nordmenn med 10 prosent innen 2020, sammenlignet med 1999, og at antall personer som utsettes for innendørsstøy over 38 decibel (dB) skal reduseres med 30 prosent. I dag aksepteres 42 dB.
Støykravene kan få betydelige konsekvenser når 48 nye jagerfly av typen JSF/F-35 skal etableres på én eller flere flystasjoner. Jagerflyet er historiens tyngste og kraftigste i sitt slag og støyer deretter.

Åtte milliarder å støyisolere Bodø

Luftforsvaret skal ha fått presentert et anslag på åtte milliarder kroner for å etablere nye anlegg, flytte rullebaner og militære installasjoner i Bodø. Flyttingen vil i utgangspunktet redusere behovet for fraflytting og isolering kraftig, men så kommer effekt av strengere støykrav. Da Gardermoen sto ferdig i 1998, var prisen 11 milliarder – eller 13,9 milliarder 2009-kroner.

Klar over problemene

Forsvarsdepartementet er klar over at regningen kan bli stor.

– Vi tar høyde for eventuelle skjerpelser i støyregelverket, også kostnader til avbøtende tiltak. Støydata på F-35 inngår som en viktig del av utredningen. Vi har hele tiden vært klar over at alle lokaliseringsalternativene vil kreve betydelige støyskjermingstiltak. Kravene vil være absolutte og vil følgelig måtte ivaretas uansett hvilken løsning som velges, skriver departementet i en e-post til avisen.

Ny rullebane ved Bodø hovedflystasjon

NY RULLEBANE: Bodø kommune foreslår å flytte rullebanen to kilometer sørvest for å unngå økt flystøy, dersom Bodø blir valgt som ny hovedkampflybase.

Foto: Grafikk: Team Bodø