Isbitprosjektet på Svartisen kan gå til mekling: – Siste ord er ikke sagt

Prosjektet der man ønsker å hente ut eksklusive isbiter fra Svartisen i Nordland, har vært tema i Stortinget. Det er fortsatt slik at prosjektet kan bli realisert – men da må det mekles.

Isbiter på Svartisen

Norges nest største isbre kan nå bli å finne i glassene til gjester på gourmetrestauranter, om Svaice AS får det som de vil.

Foto: SVAICE

Onsdag ba Meløy-rådmann Adelheid Kristiansen utvalget for plan og kommunalteknikk i Meløy om å avvise reguleringsplanen som Rambøll AS har utarbeidet på vegne av selskapet Svaice.

Svaice vil hente ut isbiter fra Norges nest største isbre, men har blitt møtt med kritikk fra både miljøorganisasjoner, reiseliv og politikere lokalt og nasjonalt.

Rådmann Adelheid Kristiansen

Rådmann Adelheid Kristiansen anbefaler utvalget for plan og kommunalteknikk i Meløy kommune å avvise reguleringsplanen for uttak av is på Svartisen.

Foto: Meløy kommune

Miljøhensyn og støy ved uthenting er blant argumentene som er blitt brukt mot isbit-prosjektet.

Både Fylkesmannen og fylkeskommunen sa at de ikke ville ha noe av isbitprosjektet. De leverte begge innsigelse i fjor på planforslaget til kommunen.

Men tidligere i februar snudde Fylkesmannen, og trakk sin innsigelse.

– Nordland fylkeskommune har imidlertid opprettholdt sin innsigelse. Det innebærer at Meløy kommune ikke kan egengodkjenne reguleringsplanen, sier rådmannen.

Konsekvensen er at kommunen må vurdere om innsigelsen skal tas til følge og avvise planforslaget, eller om kommunen skal opprettholde planforslaget for uttak av is og gjennomføre mekling for å få fylkeskommunen til å frafalle sin innsigelse.

– Min anbefaling er at vi ikke går til mekling, sier rådmannen til NRK.

– Skader ikke breen

Men at saken går til mekling er en reell mulighet.

Ola Arnfinn Loe, leder av planutvalget i Meløy, sier til NRK på at de i utgangspunktet ser på det som et bra prosjekt – så lenge det gjennomføres riktig.

De har tidligere sagt seg positiv til prosjektet.

– Når prosjektet er over skal det ikke være spor etter uttaket, sier Loe.

Svaice-gründer Geir Olsen sier til NRK at han håper på politisk støtte.

– Jeg følte vi hadde rådmannen med oss og vi skal jo ha mer dialog om denne saken. Så jeg skjønner ikke at hun per i dag har tatt noen beslutning i saken.

– Vil ta tid å behandle

Aase Refsnes (SV) som er fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland tror behandlingen av saken vil ta tid.

Aase Refsnes

– Vi mener rett og slett at dette ikke er bærekraftig, sier fylkesråd Aase Refsnes.

– Siste ord er ikke sagt. Dersom Meløy vedtar reguleringsplanen, vil vi få en prosess etter plan- og bygningsloven hvor Nordland fylkeskommune og Meløy møtes til dialogmøter uten en tredjepart.

Og slike prosesser tar tid, ifølge fylkesråden.

– Dersom vi ikke kommer til enighet kommer Fylkesmannen inn for å mekle. Da vil denne saken på nytt havne i departementet og saksgangen vil fortsette gjennom dette året.

– Et koko-prosjekt

Saken får mye oppmerksomhet over hele landet. Det har blitt stilt skriftlige spørsmål til statsråd Elvestuen fra flere partier, sier Refsnes.

Det kontroversielle isbitprosjektet var tema i Stortingets spørretime onsdag.

AAUK

– Det er et koko-prosjekt å hente ut isbiter fra en truet isbre for å selge til luksusrestauranter i New York og Dubai, mener Åsmund Aukrust (Ap).

Foto: PETER MYDSKE / Stortinget

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fikk spørsmål fra Arbeiderpartiet om hvorfor staten ved Fylkesmannen trakk sin innsigelse.

– Det er et koko-prosjekt å hente ut isbiter fra en truet isbre for å selge til luksusrestauranter i New York og Dubai.

– Mener virkelig statsråden at det er forsvarlig å ødelegge deler av isbreen for å selge som isbiter?, spurte stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap).

Vil mekle i saken

Ola Elvestuen viste i svaret sitt at han som ansvarlig statsråd vil kunne få en eventuell klage på sitt bord.

– Ettersom det foreligger en innsigelse som ikke er løst lokalt vil det bli forsøkt meklet i saken. Dersom dette ikke fører fram vil saken bli sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som vil ta en endelig stilling til planen, sier Elvestuen.

Isbiter fra Svartisen

Svaice sitt ønske om å hente ut isbiter fra Norges nest største isbre har blitt møtt med kritikk fra en rekke hold.

Foto: SVAICE

– I innsigelsessaker der natur og friluftsliv blir brukt som begrunnelse vil Klima og miljødepartementet bli bedt om å komme med en tilrådning i saken før vedtak treffes.

Nå er det altså politikerne i kommunen som bestemmer isbitprosjektets videre skjebne.

14. mars skal saken behandles i planutvalget i kommunen.