Vil ha svensk hjelp til å oppgradere overfylt togstrekning

På den jernbanestrekningen i Norge som transporterer mest godstrafikk er kapasiteten helt sprengt. Nå inviterer samferdselsministeren til spleiselag med svenskene.

Ofotbanen

Ofotbanen er den viktigste transportåren til og fra Nord-Norge. Banen, som er dimensjonert til å ta 20 tog i hver retning mellom Kiruna og Narvik, tar i dag godt over det dobbelte.

Foto: Terje Storjord / Arctictrains.com

Ofotbanen er den viktigste transportåren til og fra Nord-Norge. Banen, som er dimensjonert til å ta 20 tog i hver retning mellom Kiruna og Narvik, tar i dag godt over det dobbelte.

Og etterspørselen er stadig økende, særlig fra svenske gruveselskap, som LKAB og Northland Resources. Samtidig er trafikken helt i grenseland av hva banen tåler.

Mange har tidligere gitt uttrykk for at dobbeltspor er eneste løsning på kapasitetsutfordringene.

Nå viser en ny kostnadsberegning gjennomført av Jernbaneverket og svenske Trafikverket at fullt dobbeltspor mellom Narvik og Kiruna er kostnadsberegnet til totalt 17,89 milliarder kroner.

Deler av denne prislappen har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tenkt å sende til svenskene.

Ønsker å fremskynde en investering

Ketil Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen vurderer å be svenskene om å bli med på et spleiselag for å få utbedret Ofotbanen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Jeg tror det er interessant å se på hvordan man kan få til et samarbeid med svenske myndigheter – eventuelt også LKAB, for å få fremskyndet en investering, sier han til NRK.

Solvik-Olsen, som i skrivende stund befinner seg i Finnmark på sin noe alternative bilferie, har store ambisjoner om å forbedre infrastrukturen på den drøyt 43 kilometer lange jernbanestrekningen fra Narvik til svenskegrensen. Han ser for seg et spleiselag.

– Det som er viktig for regjeringen, det er å få investert i Ofotbanen. Og da har vi også sagt at et OPS-prosjekt, altså et offentlig-privat samarbeid, kan være interessant, sier Solvik-Olsen.

Han avviser at det er aktuelt å begynne å selge Ofotbanen, men at regjeringen leter etter muligheter hvor de kan samkjøre en investering.

– Vi har et næringsperspektiv på vår samferdselspolitikk, og derfor blir det også naturlig å få gjennomført gode prosjekt så raskt som mulig. Kanskje kan det også friste noen fra Finland til å skipe ut sin malm eller lignende via Narvik.

Er i dialog med Sverige

Ofotbanen er en jernbanestrekning mellom Narvik og den svenske grensen. På svensk side er banen direkte knyttet til det svenske jernbanenettet, som kalles Malmbanen. Totalt er strekningen på 50 mil, fra Narvik i Norge til Luleå i Sverige.

For kort tid siden offentliggjorte Jernbaneverket en rapport om fremtiden til Ofotbanen. Denne ble utarbeidet i samarbeid med svenske Trafikverket, og det er her kostnadsoverslaget på 17,89 milliarder er hentet fra.

Solvik-Olsen forteller at de er i gang med en dialog med svenske myndigheter, som er veldig interessert i å få fortgang i prosjektet.

– Det er slike samarbeidsløsninger vi må se etter, slår Solvik-Olsen fast.

(artikkelen fortsetter under)

Passasjertog på Ofotbanen i Norddalen

NATURSKJØNN: Selv om Ofotbanen er mest kjent for malmtrafikken, fungerer den også som et spektakulært skue for turister. Den svenske avisen Expressen har tidligere sammenlignet banen med det legendariske sveitsiske togstrekket «isbreekspressen».

Foto: Samfoto/NTB SCANPIX / Helge Sunde

Lang historie

Tog fullastet med malm har vært et kjennetegn for Narvik siden 1902 og byen har i over hundre år fungert som viktigste havn for utskiping av jernmalm fra svenske gruver. LKAB transporterer 27 millioner tonn malm i året på jernbane, og planlegger å øke til 40 millioner tonn i året.

Av dette transporterte Ofotbanen hele 18 millioner tonn gods i 2011, og tallet øker for hvert år som går. Dette er mer enn all annen godstrafikk med jernbane i Norge til sammen. I tillegg kommer nye aktører, økt containertransport og persontrafikken.

Samferdselsministeren mener det er uheldig hvis kapasitetsutfordringer på banen hindrer videre vekst.

– Vi er en næringsrettet regjering, og vårt mål er å se på mulighetene for et godt samarbeid med næringslivet.

– Når kan dette være på plass?

– Vi skulle gjerne sett at ting var på plass i løpet av dette tiåret. Det ville harmonisert bra med de planene som gruveselskapene har, sier Solvik-Olsen.

Frykter flere vogntog

Også styret i NHO Nordland har krevd at arbeidet med å utvide kapasiteten langs Ofotbanen fremskyndes. Frykten er at sprengt kapasitet medfører større trafikk av vogntog på veiene.

LKAB har også tidligere gjort det klart at de ikke har tid til å vente på en utbedring, og har gitt uttrykk for at de er villing til å forskuttere bygging av to nye krysningsspor på banen for å ta imot økt malmtrafikk i 2015.

NRK Nordland har filmet Ofotbanen fra start til mål fra helikopter.
OBS: LIGGER UTE I NRK NORDLAND FYLKESLEKSIKON!
Svenskene filmet Ofotbanen i 1911
Det bør bli enklere å flytte både folk og gods over landegresene på Nordkalotten.
Det er budskapet fra både fagfolk og politikere som i dag reiste i lag på Ofotbanen.
Nordalsbrua må til pers igjen etter 23 år som pensjonist.
Ofotbanen