Normal

Investerer millioner i ny el-skøyte: – Vil gi bedre miljø både ombord og til sjøs

Den erfarne fiskeren Øystein Angelsen tar grep om både miljøet, mannskapet og bunnlinja med investeringen i el-skøyta «Angelsen Senior». Med den nye båten kuttes klimautslippene med 200 tonn årlig.

elbaat

Slik vil det nye fartøyet «Angelsen Senior» se ut når det er ferdig. Målet er å ha fartøyet i drift til vinteren 2019.

Foto: Marin Design AS

Øystein Angelsen tar et steg mot grønn fiskerinæring og har nå gått til anskaffelse av et nytt fartøy som er tryggere både for mannskapet og miljøet.

I løpet av vinteren 2019 håper han at den nye og dieselelektriske «Angelsen Senior» er klar for drift, og på plass i hjemhavna Ramberg i Lofoten. Det var Kyst og Fjord som først omtalte saken.

– Vi så en mulighet for å få en mest mulig miljøvennlig båt både for det ytre miljøet og for dem som jobber på båten. Også driftsøkonomisk har det noen fordeler, sier Øystein Angelsen.

Båten blir den første av sitt slag i Norge, men el-sjarken «Karoline» var først ute med dieselelektrisk drift.

– Helelektrisk på lav hastighet

Fartøyet er som navnet tilsier ikke helelektrisk, men drives med en kombinasjon av dieselmotorer og elektrisitet.

– Driftssystemet fungerer slik at det er dieselmotorer som genererer strøm til elektriske motorer. Det nye er at vi har fått på plass en batteripakke slik at vi kan bruke overskuddsenergien når vi har et mindre energibehov, forklarer Angelsen.

Det vil si at når de drar garn på lav hastighet, sløyer og produserer fisk eller driver i feltet kan de gå på ren elektrisk strøm.

– Det er et samarbeid mellom oss, Moen Marin og Elmarin og Enova. Det er El-marin som har designet fremdriftssystemet.

baaten

Fra venstre Sigmunn, Hans Jørgen og Øystein Angelsen på dekket av nåværende «Angelsen Senior». Eldstebror Terje var ikke til stede.

Foto: Privat

– Sparer penger på økte dieselpriser

Selv om de ikke er helt sikre på hva investeringen utgjør i besparelse, har de gjort en analyse i forbindelse med søknaden om støtte fra Enova

– Vi landet på omtrent 25 prosent mindre drivstofforbruk om alt klaffer. Hvis vi ser på besparelsen, sparer vi mer om dieselprisene går opp, sier Angelsen.

En annen bieffekt fremdriftssystemet er at de bruker dieselmotorene som oppvarmingskilde til ferskvann ombord.

– Vi har en vanntank på 1 500 liter ferskvann som blir varmet opp via kjølesystemet til dieselmotorene som vil sørge for oppvarming av båten og forbruk til dusj og vask.

– Ei kostbar investering

Selv om besparelsen er mer enn nok til å leve med er det betraktelig dyrere engangsinvesteringer. Merkostnaden totalt sett er på omtrent 7 millioner kroner.

– Merkostnaden i forhold til et tradisjonelt dieselfartøy er på omtrent 4,3 millioner kroner for vår del.

I tillegg går Enova inn med 2,7 millioner kroner. Merkostnaden for Angelsen vil ta mellom 6 og 7 år å spare inn, men han er ikke i tvil om at det er verdt det. Etter noen forsinkelser håper Angelsen å ha båten i drift til vinteren 2019

Enova skriver i en pressemelding at de har gått inn med 2,7 millioner kroner i prosjektet og omtaler det som et nytt steg i elektrifiseringen av fiskerinæringen.

Det nye driftssystemet og varmegjenvinningen ombord vil ifølge Enova kutte karbondioksid-utslippene med 200 tonn årlig.