Hopp til innhold

Invasjon av «Norges søteste fugl»

Stjertmeisen har i høst dukket opp stadig nye steder i Norge. – Kan være den største invasjonen på lang tid, mener fugleekspert.

Stjertmeis

Både i og utenfor fuglemiljøet er det flere som mener at stjertmeisen er Norges søteste fugl. I høst har den vært å se flere steder enn på lenge.

Foto: Jon Olav Larsen

– Stjertmeisen er utrolig søt – store øyne i et helt hvitt hode, og med et nusselig lite nebb. I tillegg er den ganske karismatisk med sin ekstremt lange stjert, sier ornitolog Oddvar Heggøy til NRK.

Oddvar, som er førstekonsulent i Norsk Ornitologisk Forening, mener det er tydelig at det foregår en enorm forflytning av stjertmeis. I høst har det vært en uvanlig god forekomst av arten i hele Norge.

Ornitolog Oddvar Heggøy

Ornitolog Oddvar Heggøy forteller om uvanlig store mengder med stjertmeis i store deler av Norge, også hjemme i Lofoten.

Foto: Jon Olav Larsen

– Også i deler av landet hvor den er ganske sjelden, som her i Lofoten, sier Heggøy.

Det er ikke bare utseendet til gjestene som er søtt. Det sosiale livet til de bedårende små fjærballene er også som sukker. De er sterkt knyttet til familien sin. Om et par mislykkes i hekkingen, kan de hjelpe slektninger med å fostre opp unger.

– Stjertmeisene er ekstremt sosiale, en av de mest sosiale artene vi har i Norge. Man ser dem oftest i familiegrupper på 8–15 fugler. For å holde varmen, overnatter de gjerne i en tett klynge i et tre eller i en tett busk, opplyser Heggøy.

På nettstedet artsobservasjoner.no er stjertmeisen i høst rapportert fra samtlige fylker, helt opp til Vardø kommune i Øst-Finnmark. Der hadde en flokk på 20 fugler utsikt til Barentshavet i oktober.

– Største på lang tid

Både på Lista, Jæren og Utsira har ringmerkere fanget stjertmeiser fra Latvia i høst. Ifølge Oddvar Heggøy er det tydelig at årets invasjon kommer langt østfra.

– Slike invasjoner skjer med noen års mellomrom. 2008 var også et veldig godt år i Sør-Norge. Men invasjonen i år dekker de fleste fylker i Norge, og kan være den største på lang tid.

Stjertmeis

Ifølge ornitolog Oddvar Heggøy er det tydelig at årets invasjon av stjertmeis i Norge kommer langt østfra. Denne er fotografert i Lofoten nylig.

Foto: Jon Olav Larsen

Stjertmeis blir av mange regnet som en standfugl, men den streifer en del på jakt etter mat. Store invasjoner, som det vi ser i Norge i høst, kan skyldes dårlig mattilgang i leveområdene til fuglene, og/eller at det var svært god ungeproduksjon foregående hekkesesong. Heggøy mener det også kan tenkes at været har spilt en rolle.

– Tidligere i høst lå det et spesielt kraftig høyrykk i øst som har brakt mange sjeldne østlige fugler til Vest-Europa og Norge. Fuglene trekker gjerne i medvind og i den retningen det er fine værforhold, forklarer ornitologen.

Rastløse

En av mange andre som har fått glede av høstens stjertmeisinvasjon, er fuglekikker Robert Walker fra Sørvågen i Lofoten.

– De har besøkt hagen flere ganger, og var svært aktive i trærne! Hang opp ned og forflyttet seg hele tiden, kanskje på leting etter insekter? Meget vakre fugler, en fryd å se på. Men bildene jeg tok av dem ble ikke helt 100 prosent. Stjertmeisene sitter jo aldri i ro, konstaterer Walker.

Stjertmeis

Stjertmeisene er nokså uredde, men sitter ikke lenge på samme plass før de flyr videre.

Foto: Jon Olav Larsen