Hopp til innhold

MDG-topp lover å stemme mot eget parti dersom han blir valgt inn på Stortinget

MDG vil skrinlegge gigantiske E6-planer. Nå møter ledelsen i partiet motstand fra egne partifeller. – Jeg kommer ikke til å stemme for dette, sier Thomas Johansen.

To vogntog som møtes i en av Sørfolds mange smale og mørke tunneler. Nå skal strekningen på E6 bli mye bedre, og regjeringen ønsker å åpne lommeboken på vidt gap for å få det til.

To vogntog som møtes i en av Sørfolds mange smale og mørke tunneler. Planene om å utbedre veien splitter Miljøpartiet De Grønne.

Foto: TORBJØRN BROVOLD / NRK

Han er toppkandidat for MDG i Nordland.

Tidligere i dag gikk hans egen partiledelse ut i VG og lovet at de ville skrote flere av de planlagte prosjektet i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan.

Blant de 36 prosjektene som skal få svi, er ny E6 gjennom Sørfold. En strekning regjeringen vil bruke 10 milliarder på å utbedre.

Dette er toppkandidat Johansen svært uenig i.

Thomas Johansen, Stortingskandidat, Miljøpartiet De Grønne

Thomas Johansen er uenig i eget parti. Han mener E6 i Sørfold må prioriteres.

– Jeg har forståelse for at partiet fra et sentralt ståsted prioriterer slik de gjør. Men så er det ikke slik at alle prosjektene er like godt diskutert. Det er flere ting som vi fra Nordland er direkte uenige i, sier Johansen som lover å stemme for ny E6 dersom han blir valgt inn på Stortinget.

– De lever på en annen planet

Strekningen gjennom Sørfold har lenge vært omtalt som en av de dårligste på hele E6. En som ofte bruker veien er ordføreren i Sørfold.

NRK får tak i Gisle Hansen mens han er på vei hjem fra jobb.

Sørfold-ordfører Gisle Erik Hansen

Sørfold-ordfører Gisle Erik Hansen mener det er meningsløst å diskutere om strekningen gjennom Sørfold trenger ny vei.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

På E6 gjennom kommunen.

– Det kommer tre vogntog mot meg nå. Og snart kjører jeg inn i Daumannviktunnellen.

Hver dag kjører han i underkant av fem mil på E6en. På den tiden passerer han gjennom 14 tunneler.

Ordføreren har registrert at MDG sentralt ikke ser behov ny E6 i Sørfold, og har klare meninger om det.

– De må bo på en annen planet. Jeg lever i den virkelige verden og ser verdiskapningen som passerer på denne strekningen hver dag.

Hansen sier videre at det er meningsløst å starte en debatt rundt denne strekningen.

– De kan ta seg en tur hit for å se selv. Og i fjor vinter skulle de gjerne vært her for å prøvekjøre.

Krevende å forsvare

Førstekandidaten for MDG i Nordland, Thomas Johansen, er ikke alene om å være uenig med eget parti.

Håkon Møller sitter både i kommunestyret i Bodø og på fylkestinget i Nordland. I likhet med både Johansen og Hansen mener han strekningen bør prioriteres.

Håkon Møller, Miljøpartiet De Grønne

Håkon Møller i Miljøpartiet De Grønne.

Foto: Anne Sofie Holand Fosby

– Vi mener de er kjempeviktig med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet for både personer og gods, sier han og legger til:

– Fra Nordland sin side synes vi det er veldig synd at det ikke er tatt inn i partiets NTP.

Møller tror dette gjør at det blir krevende for MDG å drive valgkamp i Nordland.

– Det er synd med slike saker. Nordland og hele Nord-Norge trenger et tydelig grønt parti, som setter klima og naturen først. Som nordlending håper jeg E6 blir liggende inne i NTP. Regjeringen skal ha ros for å ha tatt den inn, sier Møller.

– Det er krevende å forsvare de prioriteringene som er gjort nasjonalt.

Vil heller ha jernbane

Nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen, har tidligere vært tydelig på hva hun mener om strekningen gjennom Sørfold.

Hun har ikke endret mening.

– Når MDG i vårt landsmøte har vedtatt at vi skal bygge Nord-Norgebane, så er dette en konsekvens av det; at vi flytter penger fra vei til jernbane, sier Iversen til NRK.

Hun peker på at MDG har satt av 30 milliarder til første byggetrinn av Nord-Norgebanen i deres alternative NTP. Samt 3.3 milliarder til elektrifisering av Nordlandsbanen.

Kriss Rokkan Iversen (MDG)

Kriss Rokkan Iversen, nestleder i MDG.

Foto: Siri Døsen / MDG

– Dette handler om hvor man starter. Vi vil starte med bane og ikke med vei.

At lokale politikere er uenige med ledelsen mener hun er helt udramatisk.

– Sånn fungerer det i et bredt folkeparti der det er rom for mange forskjellige meninger. Det er ikke ukjent for meg at de i Nordland ser på dette på en annen måte.

Håkon Møller mener imidlertid at en eventuell jernbane ikke må gå på bekostning av trygge veier.

– Det er en argumentasjon jeg har respekt for, men for oss lokalt i Nordland er det vanskelig å forstå at dette ikke er noe som går under trafikksikkerhet for folk som skal ferdes på strekningen. Det er har vi vært tydelig på.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredsstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Nærings- og distriktsfiendtlig

Fylkesrådsleder i Nordland Thomas Norvoll er i likhet med Møller, Johansen og Hansen helt uenig med Iversen.

– Forslaget fra MDG er både nærings- og distriktsfiendtlig. På en og samme gang, sier en oppgitt Norvoll.

Tomas Norvoll, Nordland fylke, fylkesrådsleder Nordland, fylkesrådet, arbeiderpartiet

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Norvoll mener imidlertid at MDG bare kan drømme å om stoppe planene i Nordland.

– Vi kommer til å få et bredt flertall på Stortinget. Disse prosjektene vil bli realisert uansett hvilken regjering som får maktene til høsten, sier han og legger til:

– MDG burde legge bort dette virkelighetsfjerne forslaget. De burde heller ta del i arbeidet med å få mer penger til jernbane, kyst, luft og vei i Nord-Norge.

Ny E6 i Sørfold

Dette er strekningen som skaper splid internt i MDG.

Foto: Statens vegvesen

– Umusikalsk

Å ikke utbedre tunnelene i Sørfold vil ifølge Thomas Norvoll være et skritt i feil retning med tanke på visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

– Det vil ta oss lenger unna nullvisjonen.

Kriss Rokkan Iversen sier de selvsagt er opptatt av samme visjonen, men mener det finnes flere veier til Rom.

– Det er umusikalsk av Norvoll å komme med denne typen argumentasjon. Det er et faktum at man både får ned slitasjen på vei og økt trafikksikkerhet når man får bort tungtransport fra veiene, sier hun og understreker:

– Der vil Nord-Norgebanen være helt avgjørende for å flytte gods fra vei til bane i regionen. Jeg mener vi kan ivareta trafikksikkerheten og standarden på veien på en annen måte enn store prosjekter som er overdimensjonert og kapasitetsøkende.