NRK Meny
Normal

– Helt avhengig av utenlandske arbeidere for å produsere laks

Oppdrettsnæringen blir stadig mer avhengig av utenlandsk arbeidskraft. – Arbeidsinnvandrerne berger norsk lakseeksport, sier Terje Bjermeland i Nordlaks.

Ellingsen Seafood

INTERNASJONALT MILJØ: I kantina til Ellingsen Seafood er det et internasjonalt miljø med ansatte fra mange nasjonaliteter. Her intervjues de ansatte om hvordan de trives.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Opptil en av tre ansatte ved de største oppdrettsselskapene i Norge er utlendinger, viser en ringerunde som NRK har foretatt.

Nylig satte lakseeksporten fra Norge rekord med en vekst på ti prosent i juli, sammenlignet med samme periode i fjor, og behovet for arbeidskraft er derfor økende.

Personalsjef Terje Bjermeland i Nordlaks har for tiden behov for mellom 10 og 15 nye ansatte, og tror arbeidsinnvandrerne på mange måter berger norsk lakseeksport. Samtidig rammes selskapet hans av stort gjennomtrekk.

Ønsker stabilitet

– Det varierer hvor lenge folk blir hos oss. Vi har noen som har vært her i lengre tid, samtidig som vi ser at vi har en del arbeidsinnvandrere som kun blir i få måneder, sier han.

Bjermeland forteller at det er store kostnader knyttet til opplæring av nyansatte, og at de derfor ønsker stabilitet i bemanninga.

– Vi har en årlig fare for permitteringer, noe som gjør rekrutteringen vanskelig, fortsetter han.

Han forteller at Nordlaks har søkere fra 29 land og har mottatt nærmere 740 søknader det siste året.

– Så det er en stor søkermasse, hvor halvparten er fremmedspråklige, avslutter han.

– De ansatte har et ansvar

Line Ellingsen leder Ellingsen Seafood på Skrova.

ANSETTER HELST FAMILIER: Line Ellingsen er daglig leder i Ellingsen Seafood, og er opptatt av at de ansatte skal lære seg norsk.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Ellingsen Seafood i Lofoten er det minste selskapet i oversikten, og har det høyeste andel arbeidsinnvandrere blant sine ansatte.

De har også klart holde på de ansatte over lengre tid, noe daglig leder Line Ellingsen tror skyldes at de blant annet ansetter familier.

– Vi har eksempler på hele familier som jobber hos oss og som har vært her lenge. Mange kjøper hus og velger å bosette ser her, noe som tyder på at de trives ved fabrikken, sier hun.

De er veldig opptatte av at de som kommer skal lære seg norsk.

– Vi legger til rette for at de skal lære seg språket. God opplæring og at de ansatte føler seg velkommen er viktige forutsetninger for at de blir værende, tror Ellingsen.

Hun mener også en del av ansvaret ligger hos de ansatte.

– Det er en forutsetning at de som kommer vil lære seg norsk og har et ønske om å bli inkludert i lokalsamfunnet, avslutter hun.