Innstilt fergesamband

Torghatten Nord AS informerer om innstilling i fergesambandet Ørnes-Vassdalsvik Meløysund-Bolga i dag. Dette på grunn av teknisk feil. Forbindelsen forventes gjenopptatt senest i morgen, torsdag.