Innstilt ferge Tysfjorden

På E6 er fergesambandet Skarberget-Bognes innstilt på grunn av sterk vind. Rv 827 Drag-Kjøpsvik er også stengt.