Innsatt fikk hjerteinfarkt – tok 18 dager før det ble oppdaget

Først da den fengslede mannen for tredje gang meldte om symptomer på hjerteinfarkt, ble det slått alarm. Fylkeslegen konkluderer med at loven er brutt.

Fengselet i Bodø

Sommeren 2018 meldte en innsatt flere ganger om smerter i rygg og bryst. Nå konkluderer Fylkeslegen i Nordland med mangelfull behandlinga og bryter med loven.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Hjerteproblemene startet få dager etter at mannen i 40-årene kom til Bodø fengsel sommeren 2018.

I løpet av en periode på 18 dager tok han tre ganger kontakt med helseavdelingen i fengselet.

Mannen fortalte blant annet om smerter i rygg og bryst, samt utstråling i armer. Det var Nordlys som først omtalte saken.

Fylkeslegen i Nordland har nå gått gjennom saken.

Konklusjonen er at behandlinga avviker fra det som er god praksis. Det er også funnet brudd både på forsvarligheten i tjenesten, og på helse- og omsorgstjenesteloven.

Mannens advokat Tore Leiros mener at det som har skjedd er svært alvorlig.

– Det mest alvorlige er at man ikke har undersøkt og funnet en pågående hjertesviktsituasjon. Mannen har hatt en hjertesykdom som har stått ubehandla over lang tid, sier Leiros til NRK.

Advokat Tore Leiros

Advokat Tore Leiros sier at hans klient antakelig har mistet flere år av levetiden sin, og samtidig fått redusert livskvalitet etter hendelsen.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Det er uforståelig

Fylkeslegen slår fast at mannen skulle blitt undersøkt med hjertemaskin for å få utført EKG. I stedet fikk mannen smertestillende og på legevakta ba man se an situasjonen.

Siste gang mannen tok kontakt ble ambulanse tilkalt. På veg til sykehus startet ambulansepersonellet behandling for hjerteinfarkt.

Leiros sier det er uforståelig at fengselet ikke hadde mulighet til å utføre EKG. Fylkesmannen slår fast at dette ikke skjedde avviker fra det som er god praksis.

– Her har man sett på tre konkrete konsultasjoner. Ved alle disse etterlyser man akkurat det samme. Det er en enkel undersøkelse, et enkelt apparat å skaffe. Det er ingen grunner til at man ikke skal ha det tilgjengelig i fengselet.

Bodø kommune beklager

Det er kommunen som har ansvaret for helsetilbudet til de innsatte ved Bodø fengsel. Helseleder i Bodø, Stian Wik Rasmussen, beklager det som har skjedd.

– Vi tar kritikken fra fylkeslegen på det største alvor og skal gå igjennom den. Vi har allerede gått igjennom helseavdelinga vår for å se på hva vi kunne gjort bedre, sier han til NRK.

Kommunen har frist til januar med å melde tilbake til fylkeslegen om hvilke tiltak de gjør for på unngå at slike ting skal skje igjen.

Rasmussen sier de har gått gjennom rutinene og at bemanninga er bedre i dag enn den var i fjor sommer.

– Pasienten beskriver symptomer på hjerteinfarkt tre ganger. Hvorfor blir ikke det oppfattet som symptomer på hjerteinfarkt?

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer i saken, men vi må sikre oss at vi fanger dette opp. Det er veldig beklagelig at det ikke skjedde denne gangen.

Fylkeslegen mener saken viser at Bodø kommune ikke har sørget for å organisere seg på en slik måte som sikrer forsvarlighet.

En forutsetning er at de ansatte har tilgang på nødvendig utstyr. Det er ikke på plass så lenge det ikke er mulig å få tatt EKG av de innsatte.

Fylkeslegen mener ingen enkeltpersoner kan klandres.

Bodø fengsel, inngang

Inngangen til Bodø fengsel der mannen ble holdt fengslet.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Kortere liv

Mannen som fikk infarkt er en av de to advokatene som er tiltalt i den store amfetamin-saka i Tromsø.

Mannen ble til slutt sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Det var seksjonsoverlege Eivind Øygard Fosse ved hjertemedisinsk avdeling ved UNN, som meldte saken til Fylkeslegen i Nordland.

I brevet til fylkeslegen skriver legen at behandlingen mannen fikk da han satt i varetekt i Bodø fengsel, har påført han et betydelig helsetap og redusert levetidsprognose.

Leiros sier klienten hans fikk beskjed om dette da han fikk behandling på sykehus.

– Han tar det tungt. Han har antakelig mistet mange år av levetida, men også fått veldig redusert livskvalitet.

Leiros sier de vil bruke rapporten fra fylkeslegen overfor Norsk pasientskadeerstatning.