NRK Meny

Innfører ikke «vinterfaktor»

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at det ikke innføres «vinterfaktor» i kystflåtens fiske etter torsk nord for 62° N. Fiskeridirektoratet har foreslått at det innføres en vinterfaktor i fisket etter torsk og krav om umiddelbar veiing av fisken i landet tilstand. Nærings- og fiskeridepartementet har i dag besluttet at det ikke gjøres noen endringer i eksisterende regelverk. Les mer her.