«Inneklemte» kommuner kan bli slått sammen mot sin vilje

Små kommuner som opplever at de kommer i skvis mellom flere store kommuner, kan bli slått sammen mot sin vilje. Meløy er en av kommunene som helst vil stå alene, men som kan bli slått sammen med den gryende storkommunen i regionen.

Sol over Ørnes i februar

Her er Ørnes, kommunesenteret i Meløy, en av kommunene som kan komme i en skvis hvis syv Salten-kommuner slår seg sammen til en storkommune.

Foto: Almar Bergli

Denne uken signerte syv ordførere i Salten en intensjonsavtale om å slå seg sammen. Kommunen, som vil ha Bodø som administrasjonssenter, vil i så fall bli landets nest største i utstrekning.

Meløy-ordfører Sigurd Stormo (Ap)

Ordfører i Meløy, Sigurd Stormo, sier de er redd en storkommune vil føre til mer sentralisering.

Foto: Kari Skeie / NRK

Men samtidig som kystkommunen Rødøy ønsker å slå seg sammen med Bodø, til tross for at de ikke deler fysisk grense med kommunen, så vil ikke Meløy, som ligger mellom Bodø og Rødøy, være med på noen sammenslåing.

– Vi mener det er best å stå alene. Vi er redde for at en storkommune vil føre til mer sentralisering og at vi blir liggende for langt borte fra kommunesenteret, sier ordfører i Meløy, Sigurd Stormo (Ap).

Sperrer for en naturlig geografisk grense

Det er derimot ikke sikkert at Meløy får lov til å stå utenfor. For Stortinget har åpnet for tvangssammenslåing dersom en kommune sperrer for en naturlig geografisk grense.

– Hvis en kommune er inneklemt blant kommuner som vil slå seg sammen, så har Stortinget vedtatt at denne kommunen kan bli slått sammen ved tvang, sier Silja Ildgruben hos Fylkesmannen i Nordland.

Hun sier at det er Stortinget som til syvende og sist vedtar kommunegrensene og at de kan avvike fra lokale ønsker.

– Det er et ønske om å få kommuner som har en naturlig geografisk grense.

Laster kart, vennligst vent...

Meløy (i lilla) havner i skvis mellom Gildeskål i nord og Rødøy i sør.

– Bør tenke seg godt om

Det er ikke bare i Nordland at ukonvensjonelle kommunegrenser er en utfordring.

NRK har tidligere skrevet om Hurdal og Ullensaker kommune, som ikke deler fysisk grense, men som likevel har underskrevet en intensjonsavtale om sammenslåing. Midt imellom ligger Nannestad, som i likhet med Meløy, ikke ønsker å være del av noen storkommune.

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, sier kommuner som har valgt å stå utenfor et større sammenslåingsprosjekt, bør tenke seg godt om.

– Det er ikke slik at selv om man står utenfor, så blir alt som før. Det er viktig at lokalpolitikerne som fram til nå har ønsket å stå alene, vurderer dette nøye.

Jan Tore sanner (H)

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, oppfordrer kommuner som Meløy, som kan bli inneklemt i en storkommune i Salten, om å tenke seg godt om.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han har dessuten stor tro på en storkommune i Salten.

– Det er ingen tvil om at en slik kommune vil bli et tyngdepunkt i Nord-Norge.

Vil stå alene

Men tyngdepunkt eller ei, i Meløy er de foreløpig ikke overbevist.

– Vi registrerer at vi vil bli liggende som en egen kommune i en eventuell ny kommune, men for Meløy sin del opplever vi det på nåværende tidspunkt som best å stå alene, sier ordføreren.

– Hva tenker du om at dere kan bli tvangssammenslått med Bodø?

– Det har jeg foreløpig ikke gjort meg så mange tanker om, det er fortsatt tidlig i prosessen og i politikken er det vedtak som gjelder.

Laster kart, vennligst vent...

Slik kan du den nye storkommunen se ut. Hvis alle kommunestyrene sier ja til sammenslåing, vil den nye kommunen bestå av Værøy, Røst, Steigen, Bodø, Saltdal, Gildeskål og Rødøy.