Hopp til innhold

Innbyggerne må ta regninga i kommuner som skal bli bedre på å rense kloakken

Kloakken fra 1,5 millioner nordmenn går urenset eller for dårlig renset ut i fjordene. I Narvik har de tatt konsekvensen, og bygd nytt renseanlegg til 70 millioner kroner. Regninga sendes til innbyggerne.

Driftsoperatør i Narvik Vann Jack Nilsen.

– Her har vi to mekaniske silband, med en åpning på om lag 0,4 millimeter, forteller driftsoperatør i Narvik Vann Jack Nilsen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

I Narvik står et nytt anlegg til 70 millioner kroner snart klart, som skal sørge for bedre rensing av kloakken til innbyggerne før den havner i fjorden. I går kom avsløringene om at kloakk fra nærmere en tredjedel av Norges befolkning havner rett i sjøen.

Det nye anlegget i Narvik vil rense kloakken seks ganger bedre enn det gamle. Konsekvensene for innbyggerne i Narvik er høyere gebyrer.

Daglig leder i Narvik Vann Trude Bertnes

Daglig leder i Narvik Vann Trude Bertnes sier investeringen på 70 millioner er et krafttak for Narvik. – I tillegg har vi 350 millioner kroner i lån fra før på kloakk og avløpssektoren.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Men så klarer vi rensekravene, og det er jo en fordel for miljøet, sier daglig leder i Narvik Vann Trude Bertnes.

Narvik har i dag et avløpsgebyr på 2.400 kroner for en bolig på 120 kvadratmeter. Det er under gjennomsnittsprisen i Nordland som er på 3.100 og landsgjennomsnittet som er 3.700 kroner.

– Selv med en økning, vil ikke innbyggerne komme så høyt som gjennomsnittet i Nordland engang. De fleste vil nok være enig i at dette er en nødvendig investering. Vi har ikke noe alternativ, sier Bertnes.

Havner rett i sjøen

Selv om det er 10 år siden de nye kravene til rensing av kloakk kom, er det mange kommuner som bryter renseforskriften.

Det gamle kloakkrenseanlegget i Narvik

I dette lille bygget i Narvik sentrum renses kloakken til 18.000 innbyggere i dag.

Foto: Bente H. Johansen / NRK
Nytt renseanlegg, Narvik vann

I Narvik har de tatt konsekvensen av at de i mange år har renset kloakken for dårlig og bygd nytt anlegg til 70 millioner kroner.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

I hjertet av avløpsnettet til Narvik by pumpes alt avløpsvann, 70 liter i sekundet, før det renses. Først blir sand skilt ut og andre partikler som er store nok siles av på et bånd, forteller driftsoperatør i Narvik Vann Jack Nilsen.

– Her har vi to mekaniske silband, med en åpning på om lag 0,4 millimeter.

Vannet presses ut av slammet før tørrstoffet samles opp og fraktes til avfallsselskapet. Men ifølge regelverket burde det vært mye bedre renset, før det pumpes 500 meter ut i fjorden på dypt vann, innrømmer leder for plan og utvikling i Narvik Vann, Åse Soleng.

Blir seks ganger bedre

Åse Soleng, leder plan og utv i Narvik vann

– Vi regner med å ta ut seks ganger så mye tørrstoff som tidligere, altså rensingen blir seks ganger bedre i det nye anlegget, sier Åse Soleng som er leder plan og utvikling i Narvik vann.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Dette er et eldre anlegg, og vi hadde håpet vi skulle klare å oppfylle rensekravene. Men vi har altfor mye overvann inn på ledningsnettet vårt.

Som NRK fortalte i går spyles kloakk fra minst 1,5 millioner mennesker her i landet urenset eller for dårlig renset ut i havet. Mange kommuner sliter med å overholde de nye rensekravene, til tross at de kom for 10 år siden. Fylkesmannen har ikke vurdert hvor lang tid kommunene vil trenge.

Nytt kloakk-renseanlegg i Narvik

Som NRK fortalte spyles for dårlig renset kloakk fra ca. 1,5 millioner mennesker ut i fjordene.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Det har nok sammenheng med fristene som er satt. De er hentet fra EU sitt avløpsdirektiv. Vi har ikke gjort en selvstendig vurdering på den enkelte kommunen, og hvor lang tid som er nødvendig for å få gjennomført kravene, sier senioringeniør Hege Rasmussen hos fylkesmannen i Nordland.

Hun tror valget om å sende regningen til innbyggerne, er noe mange politikere kvier seg for å ta.

– Det har også sammenheng med hvor stort avgiftstrykk politikerne vil pålegge innbyggerne i den enkelte kommune.

Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.