Ingen vintersertifikat før tidligst neste år

Det varslede vintersertifikatet for utenlandske vogntogsjåfører kommer ikke på plass denne vinteren. Yrkessjåførene mener regjeringa gjør for lite for å trygge veiene.

Fjorårets vintersesong var en av de verste på lenge. Av 650 uhell hvor tyngre kjøretøy var involvert på veiene i Nord-Norge, stod utenlandske vogntog for 60 prosent.

Nå er næringa bekymret for den kommende vinteren.

– Vi frykter en ny skrekkvinter. Og politiet, kontrollørene i Statens og tollerne har fortsatt for få sanksjonsmuligheter mot de livsfarlige sjåførene, sier Finn Harald Martinussen.

Han jobber som sjåfør, sitter i styret i Polarsirkelen transportarbeiderforening og er leder for bransjerådet for gods i Norsk Transportarbeiderforbund. Han sier hele næringa venter på konkrete løsninger på vogntogproblematikken.

Martinussen får støtte av leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Roger Hansen.

– Regjeringen gjør for lite, for sent for å unngå de samme kaostilstandene vi hadde på norske vinterveier i fjor, sier Hansen.

Ministeren krevde flere tiltak

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i Mo i Rana

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Som svar på kaostilstandene gikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ut allerede i november i fjor, og krevde flere tiltak iverksatt, blant dem et eget vinterførerkort for de utenlandske sjåførene.

Initiativet, som ble mottatt med jubel, skulle sikre at vogntogene og sjåførene var rustet for forholdene. Nå viser det seg at planene er forsinket og at vintersertifikatene ikke vil komme før tidligst i 2015.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ber om forståelse for at det tar tid å arbeide inn mot EU-systemet.

– Regjeringen jobber med vinterførerkort, men har hele tiden sagt det er tung materie fordi vi må jobbe mot EU systemet. Jeg har tatt opp dette med EU og EU medlemsland, og jeg opplever å få gehør. Vi jobber derfor videre, selv om jeg vet det tar tid, sier han til NRK.no.

Tviler på vintersertifikat

Harald Martinussen stiller seg litt tvilende til vintersertifikatene.

– Alt er fortsatt i det blå hvordan ordningen skal fungere. Hvor skal kursene gjennomføres? I Russland og Litauen? Vi vet jo at i Øst-Europa kan du kjøpe sertifikater på nettet, så det spørs om de blir mye verdt, sier Martinussen.

Han var nettopp på en tungbilkonferanse hvor lastebilnæringa, vegvesenet, laksenæringa og statssekretær Bård Hoksrud (Frp) var til stede.

Hoksrud imponerte ikke tungtransportsjåføren nevneverdig.

– Det er ofte slik med politikerne at de har mer å melde når de er i opposisjon. Det gjenstår å se hva de får til, sier han til NRK.no.

(artikkelen fortsetter under)

Dansk vogntog veltet på E10 ved Fiskefjorden nord for Lødingen

Dette danske vogntoget veltet på E10 ved Fiskefjorden nord for Lødingen. Fjorårets vintersesong var en av de verste på lenge. Av 650 uhell hvor tyngre kjøretøy var involvert på veiene i Nord-Norge, stod utenlandske vogntog for 60 prosent.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Kommer andre ordninger

Selv om ikke regjeringen rekker å få vinterførerkort på plass denne vinteren, er det flere andre tiltak som iverksettes, ifølge Bård Hoksrud.

– Hjullås vil gjøre at farlige vogntog kan holdes igjen. Vi skal også øke og intensivere kontrollene på norske veier for å ta ut enda flere kjøretøy som ikke har noe å gjøre på norske veier. Stortinget har vedtatt å innføre obligatorisk bompengebrikke for alle tunge kjøretøy i næring over 3,5 tonn, og dette håper vi er på plass innen nyttår, sier Hoksrud til NRK.no.

Samarbeid med Sverige

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud innrømmer at det vil vogntog som stopper trafikken også denne vinteren

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Norge har hatt dialog med land som har de samme utfordringene som Norge.

– Dette gjelder svenske, sveitsiske og østerrikske myndigheter. Her har vi fått gode og positive tilbakemeldinger. EU-kommisjonen jobber nå med endringer av yrkestransportloven, og der vil det være naturlig å få på plass en ordning med vinterførerkort. Vi skal prøve å få dette på plass til neste år, sier Hoksrud til NRK.no.

Men stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik, mener dette ikke er nok.

– Jeg har forståelse for at ting tar tid. Men når det viser seg at det ikke er mulig å få til, burde ikke regjeringen gått så høyt ut på banen både i Stortinget og i media. Her forstår jeg yrkessjåførenes frustrasjon veldig godt, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik.

Solvik-Olsen: – Urimelig kritikk

Samferdselsministeren reagerer på kritikken fra Arbeiderpartiet.

– Kritikken fra Juvik er urimelig, all den tid Ap i regjering ikke innførte vinterførerkort under deres regjeringstid, selv om tema var like aktuelt da. Frp tok det opp i Stortinget flere ganger, men tema ble avvist av blant andre Magnhild Meltveit Kleppa med at det ikke var mulig å få til løsning på grunn av EU.

– Det kunne vært interessant å be Juvik lage liste over alle relevante tiltak de gjennomførte fra 2005–2013 og så kan vi lage tilsvarende liste fra dagens regjering, avslutter Ketil Solvik-Olsen.