NRK Meny
Normal

Frykter dyr vil dø dersom ikke veterinærvaktordning kommer på plass

Ingen vil ta over veterinærvakta i Bodø, og veterinærene frykter man snart blir stående uten øyeblikkelig hjelp for dyrene. – Følgene kan bli katastrofale, mener veterinær.

Veterinær Liv-Hege Jenssen sier dagens vaktordning gir for stor belastning på veterinærene.

– Det kan bli katastrofalt for dyreeierne dersom de ikke får hjelp til akutt syke dyr. Vi håper inderlig ikke vi kommer i den situasjonen, sier veterinær og eier av klinikken Dyrlegene Bodø Liv-Hege Jenssen.

Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

– Det kan bli katastrofalt for dyreeierne dersom de ikke får hjelp til akutt syke dyr. Vi håper inderlig ikke vi kommer i den situasjonen, sier veterinær og eier av klinikken Dyrlegene Bodø Liv-Hege Jenssen til NRK.no.

Bodø kommune kan snart stå helt uten veterinærvakt. Om en måned skal etter planen den nye døgnvakten være på plass, men ingen av veterinærene som i dag deler på vakta har søkt.

– Skyhøye forventninger

Veterinær Liv-Hege Jenssen sier dagens vaktordning gir for stor belastning på veterinærene.

– Stadig flere skaffer seg kjæledyr, og dyrene blir er en del av familien. Folk blir veldig engstelige når de blir syke. De forventer at veterinæren på kveld, natt eller helg skal stille opp og utføre til tider ganske store operasjoner. Det mange ikke tenker på er at du står alene på vakt. Dette er ikke et fullt bemannet sykehus, det er en enslig veterinær, forklarer Jenssen.

Har mottatt drapstrusler

Liv-Hege Jenssen ved Dyrlegene Bodø

Veterinær Liv-Hege Jenssen sier dagens vaktordning gir for stor belastning på veterinærene.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Veterinæren på vakt har ansvar for flere kommuner, og både små og store dyr.

– I tillegg til smådyr, må vi også rykke til produksjonsdyr. Folk forventer at vi skal befinne oss på flere steder samtidig og ha lik kompetanse på smådyr og produksjonsdyr. Da kommer du ofte i klem, sier hun til NRK.no.

Selv har hun opplevd å få drapstrusler mens hun var ute på jobb.

– I tillegg til syke dyr må du også håndtere mennesker som befinner seg i en krisesituasjon. Folk er veldig glade i dyrene sine, og dersom dyret er livstruende skadd etter en påkjørsel kan noen komme i psykisk ubalanse. Vi kommer også i kontakt med mennesker innefor psykiatri- og rusomsorgen, sier Liv-Hege Jenssen.

Vil ha to veterinærer på vakt

Jenssen mener endringer må til, før noen vil overta ansvaret.

– Både veterinærene, dyreeiere og bønder ønsker å få delt opp vakta i ei smådyrvakt og ei stordyrvakt. Vi ønsker også at vi på smådyrvakta kan ha en assistent på bakvakt som kan rykke ut ved større operasjoner, sier Jenssen.

– Ikke mystisk

Innkjøpssjef Øystein Nilsen i Bodø kommune sier de registrerer at ingen ønsker å overta ansvaret, men sier at det ikke er noe «mystisk» med malen de har brukt for utlysningen.

– Den er utformet av kommunenes fellesorganisasjon, KS, og Veterinærforeningen. Dette er en videreføring av den avtalen som allerede eksisterer, og har eksistert over lang tid. Vi synes vi har laget et greit anbud, sier han til NRK.no.

– Men hva skjer dersom ingen søker?

– Jeg regner med at det løser seg på et vis. Dette berører ikke bare Bodø kommune, en landsdekkende problemstilling. KS skal møte Veterinærforeningen og drøfte situasjonen, sier Nilsen til NRK.no.

Går på jobb

Ifølge Bodø kommune har veterinærene som er deltakere i dagens veterinærvakt tre måneders oppsigelsestid. Men ifølge veterinærene eksisterer det nå ingen gyldig kontrakt. Likevel vil de stille på vakt inntil videre.

– Men som sagt, vi frykter for konsekvensene dersom den øyeblikkelige hjelpen forsvinner, sier veterinær Liv-Hege Jenssen ved klinikken Dyrlegene Bodø.

Ikke bare i Bodø

Marie Modal.

President i Den norske veterinærforening Marie Modal.

Foto: Trine Lejon Tjønnås / NRK

President Marie Modal i Den norske veterinærforening sier at den fastlåste situasjonen i Bodø ikke er unik.

– Stor arbeidsbelastning og skyhøyt forventningspress er et problem flere steder i landet. Veterinærene i Bodø klarer ikke å levere det tilbudet kommunen legger opp til, og da er det ikke alltid slik at markedsmekanismene virker. Dersom veterinærene skal delta i en slik vaktordning, må ha en akseptabel arbeidsmengde, sier Modal.

– Men har ikke veterinærene et moralsk ansvar?

– Veterinærer har en forpliktelse i henhold til paragraf 14 i Dyrehelsepersonelloven om å yte nødhjelp til dødssyke dyr. Men veterinærer er selvstendige næringsdrivende og har ikke noen forpliktelse til å serve kundene sine utenfor ordinær åpningstid.

Hun kaller situasjonen i Bodø for alvorlig.

– Det er ganske alvorlig at kommuner bryter en lovpålagt plikt, som å sørge for at denne vakta finnes. I verste fall vil syke og skadde dyr ikke få hjelp. Noe dyr kan også dø, sier Modal.

Hun ber Bodø kommune om å se til Bergen.

– Der har de akkurat fått på plass en ekstra ressurs til smådyrvakt, sier hun til NRK.no.