Hopp til innhold

Katastrofe for eksporten

Fiskeeksportørene får ikke solgt varene. Det er full stopp og situasjonen beskrives som en katastrofe.

Fersk torsk

Eksporten av norsk torsk har nesten stoppet helt. Markedet ute i verden vil heller kjøpe billigere fisk fra andre land.

Foto: Scanpix / SCANPIX

- Vi tjener ikke penger på det vi produserer og selger. Situasjonen er rett og slett helt sjuk.

Det sier markedssjef Jan-Arne Kvalsvik hos en av Nord-Norges største fiskeeksportører Norfra.

Fiskeindustrien rammes nå for fullt og flere ansatte sendes hjem og permitteres . Det skjer i høysessongen for torskefisket.

- Alle markeder har sviktet. Både innenfor ferskfisk, salt- og tørrfisk. Dette er en ren katastrofe, sier Kvalsvik.

Priset seg ut av markedet

Prisene på torsk har steget jevnt de siste årene. Kombinasjonen med at varene har blitt dyrere for kundene og finanskrisa som slo inn, fører til at markedet nå ser seg om etter andre billigere fiskeslag.

Samtidig har torskekvotene blitt større, og med det reduseres etterspørselen etter norsk fisk.

- Vi så smellen komme før finanskrisen. Vi har presset prisene stadig høyere og til slutt svikter kundene. Finanskrisen kommer på toppen av at vi har priset fisken for høy, sier Kvalsvik.

Fiskeprodusentene og eksportørene tjener ikke penger på det de produserer. Dersom markedet ikke bedrer seg kan situasjonen bli ytterligere forverret.

I 2008 eksporterte 336.000 tonn torsk og annen hvitfisk til en verdi av nesten ti milliarder kroner.