Ingen tør utfordre Hurtigruten

Hurtigruten krever en dobling av beløpet fra staten for å seile daglig mellom Bergen og Kirkenes. Samferdselsesminister Magnhold Meltveit Kleppa er skeptisk til prishoppet.

MS Vesterålen

ALENE OM ANBUD?: Veolia har ikke levert inn anbud på kystruten fra Kirkenes til Bergen, dermed ser det ut til at Hurtigruten er det eneste trafikkselskapet som står igjen.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Selskapet er de eneste som har levert anbud, og krever 750 millioner for daglige avganger. Det er over dobbelt så mye som de 380 millionene selskapet får fra staten nå. Samferdselsministeren er klar for å starte forhandlinger med Hurtigruten.

– I budsjettet ligger det 291 millioner til Hurtigruten for 2011. De har nå tilbudt daglige seilinger fra 750 millioner, men de har redusert dette noe om det blir færre avganger. Slikt sett ligger det nå til rette for forhandlinger med Hurtigruten ASA, sier Meltveit Kleppa.

– Kan ikke garantere

Selv om Kleppa er optimist og tror staten vil klare å gjøre en avtale med Hurtigruten, vil hun ikke garantere daglige seilinger neste år.

– Jeg kan ikke si noe om dette for øyeblikket. For det første må departementet gå nøyere igjennom det anbudet som er levert inn. For det andre må vi vurdere forhandlinger med Hurtigruta, og så må vi vurdere eventuelt økning i tilskuddet med regjering og Storting, fortsetter hun.

I tråd med anbudspapirene, har Hurtigruten også kommet med to alternative rutetilbud for kystruten.

Det ene alternativet innebærer seilinger sju dager i uka om sommeren og fem om vinteren, og er beregnet til å koste 730 millioner kroner. Det tredje alternativet har fem seilinger i uka hele året, til en pris av 580 millioner kroner.

Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa kan ikke garantere fortsatt daglige seilinger fra Kirkenes til Bergen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Hurtigruten eneste tilbyder

Mandag klokken 12.00 gikk fristen ut for å levere anbud på kystruten, som selskapet Hurtigruten i dag trafikkerer, men så langt ser det ut til at det kun er Hurtigruten selv som har levert inn anbud.

– Ved anbudsåpning så viste det seg at vi er eneste tilbyder på alle tre alternativ, sier kommunikasjonsdirektør Ragnar Norum i Hurtigruten.

I dag klokken 12.00 gikk fristen ut for å levere anbud på kystruten, som selskapet Hurtigruten i dag trafikkerer, men så langt ser det ut til at det kun er Hurtigruten selv som har levert inn anbud.

Veolia er den eneste som har vurdert å levere inn anbud i konkurransen om kystruten, men i en pressemelding skriver de at etter en totalvurdering besluttet å ikke levere anbud på strekningen Bergen - Kirkenes, fordi de ikke vil klare å bygge en stor nok flåte til en eventuell overtakelse av kystruten i 2013.

Får fortsette å seile langs kysten

Odd Edvardsen

VIL HA HURTIGRUTEN: Skipsmekaniker på Hurtigruten, Odd Edvardsen, sier de helst vil beholde hurtigruten som den er.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Nå har vi holdt på i 117 år, og det har fungert godt. Jeg tror at dersom noen andre skulle overtatt, så vil det bety slutten for hurtigruta, det vil aldri bli slik som det har vært, sier skipsmekaniker ombord i MS Vesterålen, Odd Edvardsen.

Han røper at de ansatte ombord har vært nervøs i forkant av anbudsfristen. Og både Edvardsen og passasjerer NRK.no har snakket med ombord på hurtigruteskipet MS Vesterålen er skeptisk til at noen andre en Hurtigruten skal seile ruta langs kysten.

I kafeen på MS Vesterålen sitter Synnøve Nilsen og slapper av. Hun skal fra Bodø til Stamsund, og hun foretreker å reise sjøveien når hun skal hjem til Lofoten.

– Vi må få lov å beholde den sånn som den er. Jeg liker veldig godt å reise med hurtigruta, jeg kunne tatt fly, men jeg liker bedre å reise med hurtigruta, for det er så koselig, sier Nilsen.

Flere av de NRK.no snakker med påpeker at hurtigruten ikke bare er en vakker sjøreise, men også et godt alternativ når andre kommunikasjonsmidler langs den værharde norskekysten svikter.

Synnøve Nilsen

KOSELIG: Passasjer Synnøve Nilsen velger heller å ta sjøveien til Lofoten, framfor fly, fordi det er så koselig å reise med hurtigruten.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Tror hurtigruten vinner

Både Torghatten og Tide tror Hurtigruten vinner anbudet. De har begge vurdert å legge inn bud på kystruten mellom Bergen og Kirkenes, men valgt å la være.

Fristen for å levere anbud på kystruten mellom Bergen og Kirkenes som i dag trafikkeres av Hurtigruten, gikk ut mandag klokken 12.00. Mandag ettermiddag vil det være klart om Hurtigruten får konkurranse eller ikke.

Utsatt frist

Anbudsfristen gikk egentlig ut for en måned siden, men i siste minutt meldte det internasjonale transportselskapet Veolia seg på i anbudskampen. De fikk utsatt fristen. De norske rederiene Tide, Fjord1 og Torghatten er nevnt som mulige anbydere. To av dem sier til NTB at de ikke la inn bud mandag.

– Vi vurderte seriøst, men endte opp med ikke å legge inn anbud på kystruten mellom Bergen og Kirkenes. I anbudsutlysingen er det åpnet for en helt annen type hurtigrutetrafikk. Hvis vi skulle gå inn der, ville det blitt en helt annen type trafikk enn det Hurtigruten driver i dag. Vi var usikre på om det ville være det rette for den framtidige Hurtigruten, sier administrerende direktør Bjørn Ove Børnes i trafikkselskapet Tide.

Ikke turisme

Tide ville ikke kunne satse på turisme slik Hurtigruten gjør i dag. Ifølge Børnes er turismen en atskillig større bærebjelke i hurtigrutedriften enn det mange er klar over.

– Vi ønsket ikke å gå inn i anbudsrunden med en usikker strategi når det gjelder turisme. Jeg tror konseptet til Hurtigruten ASA vinner fram, og at det er dette som blir båret videre, sier Børnes til NTB.

Hurtigrute turister

TIDE HAR IKKE NOE FOR TURISTER: Trafikkselskapet Tide tror ikke de ville klart å tilby det samme til turistene som Hurtigruten gjør i dag. Turistene er et viktig næringsgrunnlag for å opprettholde kystruten fra Bergen til Kirkenes, som blir betegnet som verdens vakreste sjøreise.

Foto: Atle Markeng / NRK

– Hurtigruten blir alene

Administrerende direktør Brynjar Forbergskog i Torghatten ASA sier de også vurderte, men lot være å legge inn anbud.

– Jeg er overbevist om at Hurtigruten ASA vinner denne anbudskampen. Jeg er ikke sikker på at det blir flere anbydere, sier Forbergskog.

– Vi får håpe Tide og Torghatten har rett i sine antakelser, sier administrerende direktør Olav Fjell i Hurtigruten ASA.

Beslutningen skyldes flere forhold, blant annet kravet til oppstartstidspunkt. Konkurransegrunnlaget stipulerer at oppstarten skal være senest 1. januar 2013. Det gir mindre enn to år på å kontrahere og bygge en flåte bestående av 11 fartøy. Det viste seg til slutt ikke mulig å få til en slik leveranse.

Veolia Transport / Veolia

Pris avgjørende

Ifølge Fjell er det bare ett kriterium som gjelder i denne anbudskonkurransen, nemlig å være best på pris.

– Staten har sagt at det avgjørende er å være billigst i de tre alternativene seilingsmønstrene det skal gis anbud på. Vi legger inn bud på alle tre alternativene og håper å vinne fram, sier Fjell til NTB.

Olav Fjell, Hurtigruten

BEST PRIS DET ENESTE SOM GJELDER: Til NTB sier direktør Olav Fjell i hurtigruten at det er kun den beste prisen som gjelder når man leverer inn anbud. Det var før det ble kjent at Hurtigruten var den eneste som leverte inn et tilbud.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Tre alternativer

Budgiverne skal regne på daglige seilinger hele året (som i dag), daglige seilinger om sommeren og fem dager i uka om vinteren, eller fem dager i uka hele året. Alle de 34 havnene som trafikkeres i dag, skal fortsatt ha anløp av den nye kystruten. Båtene som trafikkerer ruten må ha minimum 320 passasjerer, 120 køyeplasser og et lasterom for 150 europapaller. Dette er langt under kapasiteten på dagens hurtigruteskip.

Samferdselsdepartementets anbud sier ingenting om turisttrafikk eller miljøkrav til båtene som skal trafikkere sambandet.

Det har ikke lyktes NTB å komme i kontakt med Veolia-ledelsen eller Fjord 1.