Ingen tillit til fiskeriministeren

Lederen i Norges Kystfiskarlag sliter med tilliten til Helga Pedersen.

Snurrevadbåten "Gunnar K"

FISKERNE RASER: Norges kystfiskarlag har ingen tillit til fiskeriministeren.

Foto: Kystvakta

I NRK Nordaførr ga fiskarlaglederen klart uttrykk for hva han mener om fiskeriministerens uttalelser om den pågående seismikk-konflikten.

- Jeg har ikke tillit til henne nå, sier leder Paul Jensen i Norges Kystfiskarlag.

Er det vanskelig å forholde seg til det vi ser nå fra regjeringens side, for eksempel for de som har tenkt å starte fiske av blåkveite og kanskje ikke helt vet når de kan starte?

- Når det gjelder fiske av blåkveite så gjør fiskeriministeren det veldig vanskelig å få gjennomført.

- Videre mener jeg det er en ganske utrolig påstand fra fiskeriministeren å si at det er skutt seismikk i mange år uten skadevirkning for fiskeriene, sier Jensen.

Skadevirkninger

- Er det noe vi virkelig har strevd med å få fram, er det jo nettopp skadevirkningene av seismikkskytingen. Det som forvaltningsplanen pålegger ministeren er jo nettopp å samle kunnskap. Ikke bare om de geologiske forhold, men også om skadevirkningene om seismikk og de tingene der, som vi nå begynner å få bedre fram.

- Det viser seg at den forskningen som er gjort er veldig dårlig. Den er delfinansiert av oljeindustrien og lite troverdig. I tillegg ser vi at når vi setter press på så er det mulig å få bådfe forskerne og myndighetene til å endre litt på sine opplegg. Og det viser jo at vi bare skal fortsette med det, sier Jensen.

Følger forvaltningsplanen

- Vårt opplegg er å gjøre det som egentlig står i forvaltningsplanen, menlig at området Lofoten, Vesterålen og Troms er et område med en helt spesiell status, og vi ønsker ingen oljeutvinning her de nærmeste 20 år.

- Har du vanskelig for å ha tillit til fiskeriministeren i den situasjonen vi befinner oss i nå?

- Ja, når hun har så tungt for å oppfatte signalene fra næringen, så har jeg vanskelig for å ha tillit til henne i denne saken, dessverre, sier fiskarlagslederen.

Håper på utsettelse

- Hva tror du skjer på møtet i Oslo hvor flere statsråder skal snakke sammen om denne saken?

- Jeg håper jo at de bestemmer seg for å utsette dette slik at vi får gå litt grundigere gjenom materien . Vi kommer ikke til å legge ned våre våpen og har til hensikt å stanse det som kommer av sesismikksyting.

- Så får vi vente på nybehandlingen av forvaltningsloven i 2010, og da skal iallefall vi sørge for at våre motforestillinger mot oljeutbygging i Lofoten, Vesterålen og Troms skal komme godt fram, sier Jensen.