Ingen personskade

Det oppstod ingen personskade etter at en norskregistrert lastebil kjørte av veien ved Hopen, Svolvær, opplyser politiet overfor NRK. Sjåføren skal ha vært litt uoppmerksom, men det er ikke mistanke om rus. Trafikken går som normalt på stedet.

Trailer av veien ved Hopen
Foto: Tommy Johansen