Hopp til innhold

Flyplasstriden fortsetter på Helgeland

En ny storflyplass på Helgeland er satt på vent inntil videre. I Nasjonal transportplan blir det ikke bevilget en eneste krone til den foreslåtte flyplassen på Hauan.

Janne Sjelmo Nordås

Janne Sjelmo Nordås sier at regjeringen er positiv til ny storflyplass på Helgeland.

Foto: Senterpartiet

Klokka 12.00 ble Nasjonal transportplan (NTP) lagt frem. Det var knyttet store forventninger til hvorvidt regjeringa ville gi grønt lys til en storflyplass på Hauan i Rana, men i planen kom det ingen endelig avgjørelse.

Dermed ser det ut til at den bitre flyplasstriden mellom nabokommunene Rana og Vefsn fortsetter.

Forutsetningen for at det skal bygges ny storflyplass på Hauan i Rana er nemlig at Mosjøen lufthavn, Kjærstad legges ned. I Vefsn kommune har de kjemper med nebb og klør for at det ikke skal skje.

– Veldig ulike signaler

– Det har kommet veldig ulike signaler fra både partier, fylket og kommunene om hvordan man ser på de foreslåtte endringene av flyplasstrukturen på Helgeland, sier stortingsrepresentant for Nordland Janne Sjelmo Nordås (Sp).

I forslaget til Nasjonal transportplan sier regjeringen at de vil arbeide videre med regionalpolitiske avklaringer før en endelig avgjørelse blir tatt, til tross for at Samferdselsdepartementet i desember i fjor ga grønt lys etter at de hadde fått forsikringer om at fylkestinget stilte seg bak nedleggelsen av Kjærstad lufthavn.

– Vi vil ha en regional konsekvensanalyse før vi vil gå i gang med en eventuell endring. Det er det de har vært opptatt av blant annet i Vefsn, sier Sjelmo Nordås som er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Uavklart finansiering

Hun legger imidlertid til at regjeringen er positiv til at det bygges ny storflyplass på Helgeland og slår fast at de vil jobbe videre med dette.

– Men finansieringen ikke er avklart. Det vil avklares i stortingsmeldingen om Avinors virksomhet til våren. Der vil Avinor be om økt kapital for å starte et nytt prosjekt, sier hun.

I forslaget til NTP skriver regjeringen:

«Beregningene til etatene og Avinor viser at en slik lufthavn vil være bedriftsøkonomisk ulønnsom, men samfunnsøkonomisk lønnsom gitt at den erstatter to mindre lufthavner. Lufthavnen er i etatenes og Avinors forslag 2014-2023 kostnadsberegnet til 1.1 milliarder kroner. Avinor har påpekt et behov for å styrke selskapets finansielle situasjon for å kunne realisere en ny lufthavn på Helgeland».

Avinor avgjør

I 2011 stemte et klart flertall i Fylkestinget i Nordland for forslaget om en ny storflyplass på Hauan på i Rana kommune.

Avinor har siden regnet og vurdert om Hauan er en egnet plass. I februar i år ble det kjent at Polarsirkelen lufthavn i Mo i Rana oppfyller alle flyoperative krav. Med dette menes det at den nye flyplassen innfrir kravene både for rekkevidde for flyene, innflyvningsprosedyrer og værmessig tilgjengelighet.

Men foreløpig mener altså Avinor at det finansielle ikke er på plass.

– Det er Avinor som til syvende og sist fatter vedtak om når man skal starte opp å bygge. Avinor må beslutte i sitt styre hvordan de går videre med de ulike prosjektene som er ønsket rundt omkring i landet, sier Sjelmo Nordås.

8.500 underskrifter i Vefsn

I dag overleveres 8.500 underskrifter mot nedleggelse av flyplassen i Vefsn.

– Skal man si fra i dag må man vel bruke slike virkemidler. Kanskje de ser i departementet at vi er uenige og at vi kan påvirke det som skal skje, sier Jørn Tore Aasvik som startet underskriftskampanjen.

Han håper i det lengste at Kjærstad vil bestå.

– For vår del er det jo perfekt hvis det ikke står noe om Kjærstad i Nasjonal transportplan, sa han torsdag kveld.

(artikkelen fortsetter under)

Jann-Arne Løvdahl og Jørn Tore Aasvik

Her leverer Jørn Tore Aasvik underskriftene til Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Disse flyplassene får penger

Bodø lufthavn: For Bodø lufthavn skal det i planperioden startes opp en prosess for å få på plass en langsiktig løsning for sivil luftfart i Bodø.

Sandnessjøen lufthavn, Stokka: Ved Sandnessjøen lufthavn, Stokka, planlegger Avinor en forlenging til 1 199 meter. Prosjektet vil etter planen gjennomføres i 2014.

Stokmarknes lufthavn, Skagen: Ved Stokmarknes lufthavn, Skagen, planlegger Avinor en forlengelse av rullebanen til 1 199 meter. Prosjektet vil etter planen gjennomføres i 2014.