NRK Meny
Normal

Ingen ny seismikk erstatning

Fisken skremmes av seismiske undersøkelser. Men noen ny kompensasjonsordningen for oljeleting og seismikkskyting er ikke aktuelt.

Illustrasjonsfoto: Seismikkfartøy

SEISMIKKFARTØY: Trykkbølger brukes for å lage kart som viser de geologiske strukturene på havbunnen. Oljebransjen er den største kjøperen av seismiske tjenester siden denne måten å bruke trykkbølger er et godt verktøy for å lete etter olje og gass.

Foto: Illustrasjonsfoto. / NRK

Seismetiske undersøkelser er brukt av blant annet oljeindustrien for å kartlegge havbunnen. Da skytes radiobølger ned mot bunnen og refleksjonene brukes til å kartlegge typografi og hva grunnen består av.

Ingen ny kompensasjonsordning

Det er dokumentert at seismiske undersøkelser skremmer fisk, men i hvilken grad er usikkert.

Likevel er det ikke aktuelt om å komme opp med noen nye kompensasjonsordninger for fiskere etter hvert Lofoten og Nordland blir hetere områder for leteboring.

Det konkluderte en arbeidsgruppe satt ned av oljedirektoratet og fiskeridirektoratet som har utredet konsekvensene av oljedirektoratets planlagte seismikkinnsamlinger.

- Gruppen vil ikke foreslå at det innføres en kompensasjons eller frikjøpsordning for Oljedirektoratets planlagte seismikkinnsamlinger i Nordland VII og Troms II, heter det i konklusjonen.

Klare fordeler

Samtidig mener gruppen at en erstatningsordning vil være klart best samfunnsøkonomisk, det vil være konfliktdempende og legge til rette for en rask gjennomføring av innsamlingen.

Samtidig frykter arbeidsgruppen at det skal bli mye byråkrati i ordningen og at det skal bli et dyrt tiltak.

Derfor går gruppen inn for at dagens erstatningsordning forbedres, med informasjonstiltak og raskere saksbehandling.

Nå skal forslagene fra gruppa ut på høring. Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra Olje- og energidepartementet, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskeri- og kystdepartementet, Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.