Ingen nedleggelse av delttidsstudie

Styret ved Nord universitet fattet i dag et prinsipielt vedtak om at de ikke ønsker nedleggelse eller nullopptak av deltidsstudenter i sykepleie neste år. Det endelige vedtaket skjer i oktober.