NRK Meny
Normal

Ingen nedgang i antall dødsulykker i arbeidslivet

Det har ikke vært noen nedgang i antall årlige dødsulykker i arbeidslivet siden årtusenskiftet, viser tall fra Arbeidstilsynet. Årsaken er blant annet manglende HMS-kultur blant utenlandske arbeidstakere, ifølge regiondirektør.

Arbeidsulykke Leirfjord

OMKOM: I juli 2013 omkom en 21 år gammel mann i en arbeidsulykke i Leirfjord.

Foto: Hans Petter Sørensen / www.faroutfocus.no

Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet

Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Foto: Siv Sandvik / NRK

I rapporten, som ble lansert tirsdag, ser Arbeidstilsynet på årsaker til mange av ulykkene i arbeidslivet, og dermed også hvordan de kunne vært unngått.

Her kommer det blant annet fram at det i mange av ulykkestilfellene ikke var satt inn gode nok tiltak for å ivareta sikkerheten.

Truls Johannessen

Regiondirektør Truls Johannessen i Arbeidstilsynet Nord-Norge.

Foto: Kristine Østvold / NRK

– Våre analyser viser at mange av ulykkene kunne vært unngått. Ofte er det enkle grep som skal til for å unngå at folk blir syke, skadet eller mister livet på jobb, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Regiondirektør Truls Johannessen ved Arbeidstilsynet Nord-Norge mener mange av virksomhetene har en vei å gå med tanke på det systematiske HMS-arbeidet.

– Det vi ser går igjen, er at virksomhetene ikke er gode nok til å risikovurdere hva som kan være aktuelle feilkilder samt tiltak i forhold til dette, sier han til NRK.

– Ikke flinke nok til å risikovurdere

Hvert år dør mellom 40 og 50 mennesker mens de er på jobb. Tidligere registrerte tilsynet en jevn nedgang i antallet dødsulykker, men siden årtusenskiftet har det ikke har vært noen nedgang.

Regiondirektøren forklarer dette med økt arbeidsinnvandring, og at mange av de utenlandske arbeidstakerne har med seg en annen HMS-kultur fra hjemlandet.

– I tillegg kan det oppstå kommunikasjonsutfordringer når arbeidstakeren ikke kan norsk. Det kan føre til farlige situasjoner på en travel anleggsplass, bemerker han.

Ifølge Johannessen gjør dette at utenlandske arbeidere er spesielt utsatt for ulykker. 13 av dem som omkom i fjor var utenlandske arbeidstakere.

– Det er arbeidsgiveren som har det overordnede ansvaret med tanke på HMS, men også den enkelte arbeidstakeren har et ansvar. Det hjelper ikke at arbeidsgiveren pålegger bruk av hjelm, hvis det slurves med dette blant de ansatte.

Alvorlig skadd i fallulykke

I januar i år ble en mann fra Litauen alvorlig skadd i en arbeidsulykke da han falt cirka 10 meter ned fra et tak i Bodø.

Prosjektleder Bengt Brobakk hos totalentreprenøren Reinertsen opplyser at mannen ble operert to ganger, og at vedkommende måtte bruke to måneder på et rehabiliteringssykehus. Han ble utskrevet for bare to uker siden.

– Akkurat nå befinner han seg i Litauen, forteller Brobakk til NRK i dag.

Han forteller at de har ansatt utenlandske arbeidstakere i mange år, men at det er første gang de opplever en slik ulykke.

– Denne konkrete saken er fremdeles under gransking. Generelt hos oss har jeg inntrykk av at alle ansatte følger sikkerhetsrutinene, sier Brobakk.

Mann falt 10 meter

Mannen falt ned fra bygget i midten.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK