Ingen dødsulykker i oktober

De foreløpige ulykkestallene viser at det ikke skjedde dødsulykker i oktober måned på vegene i Nord-Norge. Vi må tilbake til 2005 for å finne forrige oktober-måned uten dødsulykker i trafikken. Status for 2015 er dermed at 15 personer har mistet livet i trafikken i Nord-Norge hittil i år. Det er samme antall som på samme tidspunkt i fjor.