Influensautbrudd over hele landet

Ifølge Folkehelseinstituttet har det vært en kraftig økning i tallet på påviste influensa-tilfeller de siste ukene, skriver NTB. Influensa-B-viruset som er i sirkulasjon er ikke det samme som i vaksinene, så instituttet venter lav effekt av vaksinen.