Hopp til innhold

Industriinvesteringene faller

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innen olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning viser en klar nedgang i 2020 – hovedsakelig på grunn av lavere industriinvesteringer, melder SSB idag. Oppdaterte anslag for 2021 indikerer fortsatt en tydelig nedgang for de samlede investeringene.