Hopp til innhold

Industrieier får eie fiskebåt: – En utvikling vi overhodet ikke ønsker

Det er opprør blant fiskere og fiskerorganisasjoner etter at fiskekjøper og fiskeindustri-eier Gunnar J. Klo på Myre i Vesterålen får eie et fiskefartøy.

Sjarkfiske ved Ingøy

Norges Fiskarlag reagerer på at en fiskeindustribedrift får eie majoriteten av aksjene i et fiskefartøy.

Foto: Allan Klo

I en søknad til Nærings- og fiskeridepartementet ba fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS om å få ta over størstedelen av aksjene i fiskebåten «Morgenstjerne».

Bedriften ble gitt en dispensasjon fra aktivitetskravet i deltakerloven, og avgjørelsen har falt fiskerne tungt for brystet.

– Deltakerloven er en av grunnpilarene som har betydd mest for norsk fiskerinæring. At det er gitt dispensasjon til at industrien kan gå inn som majoritetseier er en utvikling vi overhodet ikke ønsker, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Kjell Ingebrigtsen

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Foto: HÃ¥kon Jacobsen / NRK

Gunnar Klo AS er redd for å miste leveransene fra «Morgenstjerne» til andre konkurrerende fiskerihavner i regionen. Kjell Ingebrigtsen sier det er vanskelig å forstå ettersom båten fisker andre steder enn i Vesterålen.

– Det er på langt nær slik at det utelukkende er fisket i Vesterålen, sier han.

– Historisk begrunnelse for at fiskere skal eie fiskefartøy

Torbjørn Trondsen som er professor ved Norges fiskerihøgskole sier saken egentlig er en kamp om rettigheter og økonomi.

– Dette dreier seg jo i realiteten om fordelingen av den nasjonale fiskekvoten, sier han.

Han sier at loven om at fiskerne skal eie båtene blant annet er for å sikre bosettinga langs kysten. Fiskeribedriftene har fått dispensasjoner for å eie trålere for å sikre stabil leveranse gjennom året.

– Men så har jo det skjedd at myndighetene har godkjent at de som har fått disse kvotene, altså de leveringspliktige trålerne, ikke leverer fisken de skal levere. Tvert imot tillater de at fartøyene er bygget til rene frysetrålere som får en del av den nasjonale kvoten de kan selge rett ut og ikke levere til de anleggene som er tilgodesett.

Trondsen understreker at i tillegg til interessene til fiskerne og fiskekjøperne, må man ikke glemme samfunnsansvaret; at fisken tilhører det norske folket.

– Dispensasjon er klokt

Geir Ove Ystmark

Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

Foto: Sjømat Norge

Deltakerloven er omdiskutert. Blant annet foreslo Tveteråsutvalget i 2015 at sjømatindustrien skal kunne eie fiskekvoter og at leverings- og bearbeidingsplikten skal avvikles. Utvalget var splittet i synet på om loven skulle endres eller ikke.

– Vedtaket om dispensasjon er en svært klok vurdering av departementet, og helt i tråd med det tidligere regjeringer har gjort. Det er viktig for konkurransesituasjonen, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

– Har du forståelse for at fiskerne er opprørte?

– Nei. Hvis vi ikke får til denne typen klok bruk av dispensasjoner vil deltakerloven over tid forvitre. På Myre er det fire fiskeindustribedrifter, og man opererer med forskjellige rammevilkår ut fra om de historisk startet i fiskebåt eller som fiskekjøper, sier Ystmark.