Ikke mer Facebook

De ansatte ved Nordlandssykehuset får ikke lenger bruke Facebook i arbeidstiden.

Facebook

Facebook er et amerikansk nettsamfunn, opprinnelig laget for universitetsstudenter og -ansatte i USA, men har siden spredt seg til andre bruksområder, inkludert venner, skoler og geografiske områder.

Helse Nord IKT har besluttet å stenge for tilgang til Facebook, begrunnet i at nettstedet tar opp for stor kapasitet på linjene.

- Vi har gjort søk på hvilke sider som tar mest kapasitet, og har nå stengt tilgang til fem av disse, bekrefter konstituert IT-sjef Kristian Pedersen.

- Facebook er et nettsted som folk ofte har liggende oppe på skjermen, og det tar mye kapasitet. I tillegg regnes Facebook for å være lite jobbrelatert, og derfor har vil valgt å blokkere det, sier han.

I Danmark har flere bedrifter gjort det samme på grunn av at de ansatte blir mindre effektive i arbeidstiden når de har tilgang til Facebook. Pedersen sier at det ikke har vært et problem at ansatte ved sykehuset bruker Facebook så mye at det går ut over arbeidet.

LES OGSÅ: BLOKKERTE FACEBOOK

- Det er ikke det som ligger til grunn for denne tilpasningen, men søkene som ble gjort viser at Facebook brukes mye. Men først og fremst er dette et tiltak som er satt i verk for å bedre linjekapasiteten.

- Dersom noen nå protesterer på stengingen, hva vil dere gjøre da?

- Dersom det viser seg at Facebook er et nødvendig arbeidsverktøy på Nordlandssykehuset, er det ikke noe problem å åpne for tilgang igjen. Dette er ikke en beslutning som ikke kan diskuteres, avslutter Kristian Pedersen.

Verken personaldirektør Kerstin Thoresen eller informasjonsansvarlig Wigdis Korsvik var informert om stengingen da NRK snakket med dem i dag.