Ikke fjellvindmåler på Stokka

Sandnessjøen lufthavn er beryktet for kastevinder og turbulens. Likevel er det ikke montert fjellvindmåler ved flyplassen.

Flyhavari i Sandnessjøen

HAVARERTE: Widerøe-flyet fra Bodø havarerte under landing i Sandnessjøen onsdag morgen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Uten en såkalt fjellvindmåler, som er montert på en fjelltopp i nærheten av flyplassene er det vanskelig for meteorologene å advare flyplasspersonalet om de skumle kastevindene.

– Det finnes ingen slik måler på Stokka. Flyplassen i Sandnessjøen er kjent for å være utsatt for fjellbølger, og det er sterkt ønskelig at også Stokka lufthavn får en slik fjellvindmåler, sier statsmeteorolog Gunnar Noer ved Værvarslinga for Nord-Norge til NRK.no.

Observerte kastevind

Værvarslinga i Nord-Norge bekrefter at det ved sekstiden i dag tidlig kortvarig kraftig høydevind på fjelltoppnivå i Sandnessjøen.

– Med de rette forholdene kan slik høydevind slå ned som fjellbølger, og gi plutselige vindkast i bakkenivå, sier Noer.

Ønsker fjellvindmåler

Fjellbølger og turbulens er vanskelig å varsle, men på Vervarslinga for Nord-Norge utreder de metoder for å kunne gjøre dette bedre. En av disse metodene er såkalte fjellvindmålere. De fleste flyplasser har fjellvindmålere, som står på en nærliggende og representativ fjelltopp.

Mer presise målinger

Lufthavnsjef ved Stokka Bjørn-Ivar Blix sier at det har vært diskutert å få en slik måler.

–Vi har i dag utstyr som er tilstrekklig for å måle vind på Stokka. Men det er mye variabel vind her tidvis. Og en slik måler kan gi mer presise målinger, sier Blix.

Men Blix vil ikke spekulere i om onsdagens ulykke kunne vært unngått med en slik måler.

– Nei, vi vet jo ikke hva som var årsaken til at flyet landet med skadet understell i dag.

35 hendelser på Stokka

Flyavariet på Sandnessjøen lufthavn på Stokka i morges er det første som Luftfartstilsynet har klassifisert som ei ulykke ved flyplassen, siden registreringene kom i gang i 2007.

– En ulykke innebærer stor materielle skader eller personskader.
I tillegg er det registrert 35 såkalte hendelser, sier informasjonsrådgiver Marit Kvarum i Luftfarstilsynet.

Det er episoder som kunne ha virka inn ugunstig på sikkerheten på flyplassen. Et eksempel er fuglekollisjoner.

– Ikke spesielt ille på Stokka

Fjellkjeden De syv Søstre sett fra Austbø

MYE VIND: Mange flypassasjerer har opplevd turbulens og kastevind på flyplassen i Sandnessjøen. Fjellkjeden De Syv søstre er årsaken.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Helge Anonsen i Norsk flygerforbund er også Widerøe-pilot. Han sier at kraftig vind og turbulens på flyplassene på kortbanenettet er en utfordring.

– Men pilotene er godt trent for å fly på kortbanenettet, selv om det er krevende, sier han til NRK.no.

Anonsen sier det ikke er særskilt vanskelig å fly i Sandnessjøen.

– Passasjerer til og fra Sandnessjøen vet at det kan være litt turbulent, særlig på østlig vind. Sandnessjøen har sine særegenheter som alle flyplassene har, og når det er kraftig vind fra øst, så flyr man generelt ikke inn. Det har Widerøe strenge begrensninger på. Utover det er det ikke noe spesielt med Sandnessjøen som gjør dem særskilt vanskelig eller annerledes enn de øvrige flyplassene, sier han.

Havarikommisjonen i arbeid

Havarikommisjonen for transport startet sitt arbeid med finne ulykkesårsak i kveld.

– Det som begrenser oss nå er lysforholdene. Det blir mørkt i løpet av 20-30 minutter, sier Havariinspektør Birger A. Bull. Vi har foretatt oppmålinger på rullebanen der hvor flyet satte seg, og der hvor buken gikk ned i rullebanen, og avstanden fra det og opp til der flyet nå ligger.

Flyet ligger fortsatt på rullebanen, men vil bli flyttet til terminalområdet. Da vil også lufthavnen bli åpnet for trafikk. Havarikommisjonen vil fortsette arbeidet sitt i morgen.

- Vi vil overnatte i Sandnessjøen til i morgen, og da skal vi ha samtaler med besetningen, og med de som var i kontrolltårnet under hendelsen, sier Bull.

Se video:

Video Flyhavari