Idrettsforbundet frykter de ikke klarer å avsløre overgripere

Politiets innskjerping av vandelsattester, gjør at Idrettsforbundet frykter de ikke klarer å fange opp potensielle overgripere. Nå vurderer de å droppe hele ordningen. – Slik ordningen har blitt, gir det en falsk trygghet.

Norway Cup

Norges idrettsforbund mener politiets rutiner har gjort det vanskeligere for idrettslagene å fange opp mulige overgripere. Her følger en guttegjeng med på en kamp på Norway Cup. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Fotballag fra hele landet gjør seg i disse dager klar for en av verdens største fotballturneringer; Norway Cup.

Men i kulissene pågår det en debatt om hvordan man skal sikre at trenere og andre med verv, er skikket til å omgås barn og unge.

Norges idrettsforbund, som har mer enn 2 millioner medlemmer fordelt på 11.000 idrettslag, mener politiets rutiner har gjort det vanskeligere for idrettslagene å fange opp mulige overgripere.

Forbundet ønsker at alle deres ledere skal måtte avgi en oppdatert politiattest hvert tredje år, for å kunne avdekke kriminelle handlinger.

– Vi vil at idretten skal være et trygt sted. Men det har blitt vanskeligere for oss å kunne passe på, sier Anniken Haugen, jurist og organisasjonskonsulent i Nordland Idrettskrets, som er tilsluttet Idrettsforbundet.

Hun viser til at politiet har skjerpet inn ordningen med hvor ofte de utgir en politiattest. Det gjør at trenere over hele landet får avslag hvis de ønsker å fornye sin attest. Svaret er at de allerede har en attest.

Hvis det skal utgis en ny, må det være begrunnet i en konkret mistanke.

– Sikkerhetshull

– Den tryggheten vi ønsker at en politiattestordning skal gi, er svekket. Det gir en falsk trygghet når vi ikke kan følge opp med jevnlige mellomrom om det har vært begått kriminelle handlinger. Politiet har heller ingen meldeplikt til oss.

Haugen mener at det innenfor idretten er spesielt viktig å passe på.

– Idretten er et sted der det opprettes tillitsforhold mellom voksne og sårbare grupper som barn, unge og personer med funksjonsnedsettelser. Det gjør at man kanskje er mer utsatt for overgrep og trakassering enn på andre arenaer.

Idrettsforbundet har skrevet brev til en rekke departementer og Barneombudet om det de opplever som et alvorlig sikkerhetshull.

I mai var forbundet i møte med Justisdepartementet og Kulturdepartementet, der bekymringen ble lagt frem.

Det ble da lyttet til innspillene, men så langt har det ikke kommet noen avklaring. Saken skal følges opp utover høsten.

Idrettsforbundet er på sin side beredt på å droppe hele ordningen, hvis ikke retningslinjene endres.

– Slik ordningen har blitt, gir det en falsk trygghet. Det er ingen tjent med. Det legges også ned en del arbeid med dette, men ordningen er vanskelig å opprettholde slik det er i dag.

Anniken Haugen

Anniken Haugen, jurist og organisasjonskonsulent i Nordland Idrettskrets, sier vandelsattest-ordningen ikke fungerer.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Politiet: – Gir uansett ikke det hele og fulle bildet

I fjor sendte Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø ut 420.000 attester.

Seksjonsleder Leif Sætrum bekrefter at de ikke har hjemmel til å skrive ut attester hvert tredje år og bekrefter at det gis avslag på denne type søknader.

– Jeg forstår at idretten kan være bekymret. Samtidig tror jeg ikke ordningen med en politiattest hvert tredje år er løsningen for å forhindre overgrep, sier Sætrum.

– Det kan i verste fall fungere som en sovepute. Hvis du får en attest i dag og gjør noe galt i morgen, vil det jo ikke vises før om tre år når du leverer inn en ny attest.

Han mener det beste er om idretten tar et eget ansvar for å sjekke opp personer i idrettskretsen.

– En politiattest betyr ikke at alt er trygt og godt. Idrettslag og frivillige organisasjoner bør selv ta et eget ansvar for å gjøre en referansesjekk. De har også mulighet til å kontakt med lokalt politi. Politiet kan oppgi opplysninger til arbeidsgiver om forhindre overgrep, spesielt mot barn.

– Ikke nok, mener Idrettsforbundet

Seniorrådgiver for verdiarbeid i NIF, Håvard Øvregård, mener derimot at en slik ordning som politiet skisserer ikke er god nok.

– Kontakt med lokalt politi er i tråd med idrettsforbundets råd i saker der man mistenker eller er usikre på om det har skjedd straffbare handlinger. Men en fungerende politiattestordning kan ikke erstattes av god dialog med lokalt politi. Det er de dømte overgriperne som man ellers ikke har mistanke til eller usikre på som man får holdt ute gjennom politiattestordningen.

Leif Sætrum

Seksjonsleder Leif Sætrum i politiet mener at en vandelsattest aldri kan den hele og fulle sannheten og at idrettskretsene derfor bør gjøre egne undersøkelser.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK