Hopp til innhold

Identifiserte to russiske bombefly

To russiske bombe-fly ble observert 200 kilometer nordvest for Tromsø i natt.

Her er ett av de TU-160 Blackjack-fly som ble observert i natt

BOMBEFLY: To TU-160 Blackjack-fly og to tankfly av typen Ilyushin Il-78 (bildet) ble observert 120 km nautiske mil nordvest for Tromsø i natt.

Foto: Forsvaret

Det norske luftforsvaret identifiserte to strategiske, langtrekkende bombefly av typen Tupolev 160, også kalt Blackjack, og to tankfly av typen Ilyushin Il-78. Det var også registrert jagerflyeskorte i forbindelse med dette toktet, men disse flyene ble ikke identifisert.

– Det er viktig å presisere at dette er helt legitim aktivitet som foregår i internasjonalt luftrom. I dette tilfellet var flyene 200 km fra norskegrensen i det de ble observert, sier senior talsmann oberstløytnant John Espen Lien ved Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) til NRK.no.

Oppdraget var et standard identifseringsoppdrag.

Ble fotografert

F-16 tar av om natta

TOK AV I NATT: To jagerfly fra Bodø var i natt på et identifiseringsoppdrag nordvest for Tromsø.

Foto: Simen Grytøyr, Luftforsvaret

De russiske flyene øver i dette området. Flyene ble også fotografert av det norske Forsvaret.


– Årsaken til at vi ønsker å følge med på denne type trafikk, er fordi det er viktig for oss å vite hvilken aktivitet som skjer i vårt luftrom. Det er også til hjelp for sivil luftfart, siden dette er fly som ikke er registrert og dermed ikke sender ut signalerom hvor de er, sier Lien.

Russiske bombefly

Norske jagerfly har identifisert i underkant av 20 russiske fly så langt i år.

Foto: Forsvaret

Færre fly

I 2008 vart det identifisert 87 russiske fly langs norskekysten. Året etter var tallet 77, og I 2010 ble det identifisert 39 russiske fly.

– Det er en nedgang i antall identifiserte fly, men antall utrykninger er omtrent den samme. Vi har også sett at antall såkalte vestlige utflygninger er lavere enn året før. Dette skylde flere forhold – både endring i flymønster, men også endring i basestruktur i Russland, sier Lien.

Det medfører at eskorteflyene, som tidligere fulgte bombefly og tankfly til nord av Finnmark nå snur før de passerer 30 grader øst. En del operasjoner ble gjennomført så langt unna at Luftforsvaret ikke så hensikten i å fly opp for å identifisere flyene.

Oberstløytnant John Espen Lien

Senior talsmann oberstløytnant John Espen Lien ved Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH).

Foto: Torbjørn Kjosvold

– Dette kan være tokt med flere fly som går langt nord og f. eks mot området rundt Island eller Jan Mayen. På samme måte er det en del rutinemessige tokt som går til nord av Finnmark som vi velger å ikke identifisere rett og slett fordi de er så kort tid i nærheten av våre områder at det er liten hensikt i å sende egne fly på vingene for å identifisere de, sier Lien.

2011 usikkert

Hittil i 2011 har norske fly identifisert 28 russiske fly og har gjennomført 19 utrykninger i forbindelse med disse situasjonene. Ifølge Lien er det for tidlig å si om aktivitetsnivået for 2011 som helhet.

– Vi ser at de vestlige toktene kan bestå av alt fra to fly og oppover. Det sier seg selv at tallene kan endre seg meget raskt ut fra øvings- og operasjonsaktivitet på russisk side, sier Lien.

Tidligere tall:

Fra 2006 til 2007 stor økning

 

Antall scramble økte fra

13 til 47 = 260 %

Antall identifiseringer økte fra

14 til 88 = 530 %

Fra 2007 – til 2008 ~ samme nivå

 

Antall scramble redusert fra

47 til 32 = -30 %

Antall Identifiseringer det samme

88 til 87 = samme

2009

 

antall scramble

38 nedgang

antall identifiseringer

77 samme

2010

 

antall scramble

36 ~ samme

antall identifiseringer

37 nedgang

2011 pr 27/9

 

antall scrambles

19

antall identifiseringer

28

Kompliserte flyoperasjoner

Fiorsvaret konstaterer at russerne utviser et godt treningsnivå, og det gjennomføres til dels kompliserte flyoperasjoner over store avstander.

– Blant annet strategiske flyvninger fra Engels-basen ved Saratov nesten nede ved Kasakhstan, opp gjennom Nordvestrussland til Kolahalvøya, forbi norskekysten og ned i Nordsjøen. Under slike flyvninger er det nødvendig med luft-til-luft-tanking på grunn av de store avstandene. For eksempel under retur av hangarskipet «Admiral Kuznetsov» fra Middelhavet i januar 2008 gjennomførte Russland en meget stor luftøvelse med en mengde forskjellige flytyper i Barentshavet utenfor Kolakysten. Her ble aktiviteten registrert gjennom flere forskjellige sensorer, men bare noen av flyene ble konkret identifisert av egne jagerfly, avslutter Lien.