Hopp til innhold

Ica Lapporten truet av konkurs

Manglende føring av inntekter fra spritsalg og brann i kassaapparatene, kan få konsekvenser for Ica Lapporten i Abisko.

Ica Lapporten, Abisko

MANGLENDE BOKFØRING: Penger fra utlevering av brennevin fra Systembolaget var ikke bokført ved Ica Lapporten i Abisko.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Ifølge avisen Norrländska Socialdemokraten har skatteverket gransket den framgangsrike grensebutikken. Denne granskingen har resultert i en skjønnsmessig økning av butikkens omsetning for årene 2002-2004, skriver Fremover.

Manglende bokføring

Gjennomgangen til skatteverket har avdekket at utlevering av brennevin fra Systembolaget for i alt 176.000 kroner, ikke var blitt bokført.

Forretningen begrunnet det med at det ikke var bokført ettersom de pengene umiddelbart ble overført til Systembolagets bankkonto.

Men skatteverket påstår at provisjonen av dette salget havnet direkte i eiernes lommer, og at de dermed unndro betydelige beløp til beskatning, i tillegg til at de unngikk momsinnbetalinger.

Brann i kassaaparat

I 2005 oppsto det så brann i et kassaapparat i butikken.

Datafiler forsvant som følge av brannen, det var ikke tatt back up av noen av opplysningene, og dermed gikk det tapt historiske data for to regnskapsår.

Dette kom på toppen av at tidligere pålegg fra en revisor ikke var etterkommet, og også andre feil ble påvist av etaten.

Den svenske skatteetaten har derfor besluttet at det skal beregnes ekstra lønnsutbetalinger til de to eierne på til sammen 5,4 millioner kroner.

Klage

Eierne har klaget på beslutningen, men klagen er avist av skatteverket, og neste etappe i saken går i länsretten.

Advokaten til Ica Lapporten bestrider den skjønnsmessige påplussingen på omsetningen, og advarer om at det kan gå mot konkurs dersom de beskattes for inntekter som «ikke er unndratt», slik han formulerer det i et brev til retten.

Han beskriver skatteverkets påplussing som et klart overgrep, ifølge NSD.