Fisker svart for 214 mrd i året – nå skal tyvfiskerne tas fra verdensrommet

Ulovlig fiske fører til slavearbeid og narkotikasmugling. Et omfattende overvåkningssystem skal få en slutt på milliardtapene.

Laster Giphy-innhold

Det er april 2018. Fiskefartøyet STS-50 seiler inn i indonesiske farvann. I to år har skipet vært etterlyst for flere lovbrudd, hovedsakelig fiskerikriminalitet.

Nå er leken over. Skipet blir stanset og mannskapet arrestert. STS-50 har lenge fisket ulovlige mengder av patagonisk tannfisk, en art som har vært i trøbbel, nettopp på grunn av overfiske.

Fartøyet er bare ett av tusenvis som fisker ulovlig. Ifølge en rapport fra 2017, tilsvarer tapet fra ulovlig fiske opp mot 214 milliarder kroner årlig på verdensbasis. Det er over dobbelt så mye som Norge tjener årlig på sjømateksport.

Men hvordan visste myndighetene nøyaktig hvor de var? Svaret ligger i systemet Oversea Ocean Monitor, som blant annet er utviklet av en gammel britisk marineoffiser, Peter Horn.

– Det var et eksperiment. Vi ville finne ut hvor mange forskjellige typer informasjon du kunne samle inn i ett system. På denne måten har vi et verktøy vi kan bruke i krigen vi fører mot ulovlig fiske verden over, sier han.

STS-50

Fartøyet på bildet, STS-50, var lenge på rømmen fra myndighetene for fiskerirelatert kriminalitet.

Foto: Jax Oliver / Sea Shepherd

Enorme mengder data

Horn er prosjektleder for «Ending the illegal fishing», et prosjekt startet av den veldedige organisasjonen Pew Charitable Trust.

Til sammen brukte de og andre investorer bortimot seks millioner dollar til å utvikle Oversea Ocean Monitor. Dette programmet brukes av blant annet OceanMind i England, som overvåker hva som skjer på havet til enhver tid.

Data blir kontinuerlig samlet inn fra blant annet Automatic Identification System (AIS), samt satellittinformasjon verden over. Bevegelsene til fartøyene blir til slutt sammenlignet med dokumentasjon som de må oppgi om hva de gjør på havet.

OceanMind

En analytiker ser opp mot kartet som viser alle fartøyene som er i et gitt område.

Foto: THE PEW CHARITABLE TRUSTS

Horn forklarer at de ser etter spesielle ting når de vurderer om et skip bryter loven eller ikke.

– Et fartøy har for eksempel lov til å fiske en viss mengde i et gitt område. Hvis det fisker ulovlig, kan det avtale med lasteskip at de tar med seg fisken videre, slik at de kan fiske mer. Slike ting kan vi få øye på ved hjelp av GPS-informasjon.

Om handlingene til kapteinen viker fra det som er normalt for det aktuelle skipet, kan analytikerne gi beskjed til lokale myndigheter, som da kan utføre en kontrollsjekk.

Horn forklarer at slike kriminelle handlinger som regel går hånd i hånd med andre forbrytelser.

Peter Horn

Prosjektleder for «Ending the illegal fishing», Peter Horn.

Foto: THE PEW CHARITABLE TRUSTS

– Det er sjelden at et skip kun driver med ulovlig fiske. Vi ser at slike fartøy allerede har brutt lover på dokumentforfalskning, korrupsjon og tyngre kriminalitet som våpen- og narkotikasmugling og menneskehandel. Samarbeidet mellom staters myndigheter, Interpol, og overvåkningssystemer som vårt, gjør at vi ser fremgang for å få en slutt på denne krigen.

Nasjonalt samarbeid

På Vardø trafikksentral finner vi det som kalles Analyseenheten, som følger med på norske farvann. Dette er et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Kartverket.

Ulovlig fiske er ikke fullt så utbredt her til lands, men Norge spiller en viktig rolle i å assistere andre i å fange kriminelle.

– Vi har gjort mye i store saker for land over hele verden. Vi har sett tilfeller der fisk ble fanget ulovlig av slavearbeidere som levde i svært dårlige forhold. Der kan vi hjelpe andre myndigheter ved å sjekke opp dokumentasjonen til fartøyet, samt posisjonen, sier teamleder for Analyseenheten, Bjørnar Myrseth.

Peter Horn sier at det jobbes kontinuerlig for å bedre regelverket, og at stater kan samarbeide bedre med hverandre.

– Du har EUs bestemmelser og flere andre initiativ som nå blir bygget. Til sammen vil dette danne et rammeverk for å kjempe mot ulovlig fiske. Så har du Global Fishing Watch, Sea Shepherd, Trygg Mat Tracking og oss selv som jobber med myndigheter og sjømatindustrien for å effektivt for en slutt på dette.

Vardø Sjøtrafikksentral

Vardø Sjøtrafikksentral. Her jobber det analytikere som blant annet assisterer internasjonale myndigheter når det trengs.

Foto: Bjarne Riesto / Bjarne Riesto

Norge tar ansvar

Rapporten til RUSI sier at opptil 1 av 5 fisk som selges globalt regnes å være fanget ulovlig. Dette er ikke bare økonomisk negativt for fiskerne som følger reglene.

Det er også alvorlig miljøkriminalitet, som kan føre til at flere arter blir utrydningstruet. Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik sier at Norge er et av landene som vil få en slutt på tyvfisket.

– Ulovlig fiske er et tema som står høyt på Norges agenda og som vi også skal diskutere under Our Ocean konferansen som foregår i Oslo nå i oktober.

Nesvik sier at han selv i fjor tok initiativ til en internasjonal ministererklæring mot fiskerikriminalitet. Erklæringen støttes nå av 17 land. Han sier at Norge tar initiativ til flere tiltak.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp)

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp).

Foto: Hans Eik Weiby / NRK

Det er Peter Horn enig i. Han roser norske myndigheter, som han selv mener gjør mye for å stå imot fiskerikriminalitet.

– Norge er en svært seriøs aktør i dette arbeidet. Trygg Mat Tracking ble blant annet startet i Norge, som har spesialisert seg i områdene langs kysten av Øst- og Vest-Afrika.

– Tror du vi kan få en slutt på dette i fremtiden?

– Det er en lang reise fram til målet, men jeg mener vi gjør genuin fremgang. Ved å samarbeide med stater, Interpol og sjømatindustrien, fortsette å bygge et internasjonalt rammeverk og gjøre det vanskeligere for de kriminelle, så vil det i hvert fall være et stort steg i riktig retning.